De zifting
september 23, 2017
Het offer is geaccepteerd
september 25, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven zal. Ezechiel 47:9

De levende wateren in het visioen van de profeet vloeiden in de Dode Zee. Zij brachten leven met zich mee, zelfs in het stilstaande meer. Waar genade komt, is er direct en blijvend geestelijk leven. Genade gaat onafhankelijk zijn gang, naar Gods wil. Net zoals een rivier met al zijn bochten zijn eigen wil volgt. En waar zij ook komt, wacht zij er niet op om naar het leven toe te komen, maar zij schept leven door haar eigen, levendmakende waterstroom. Oh, ik wens dat zij zou worden uitgegoten op onze straten en zou vloeien in onze achterbuurten! Dat zij nu in mijn huis zou komen en opstijgen, totdat je in elke kamer zou kunnen zwemmen! Heere, laat het levende water naar ons gezin en naar onze vrienden vloeien en laat het ons niet voorbijgaan. Ik hoop dat ik er al van gedronken heb. Maar ik wens erin te baden, ja, erin te zwemmen. Mijn Zaligmaker, wij hebben dit leven nog veel meer nodig. Kom tot ons, bidden wij U, totdat elk deel van onze natuur levenskrachtig en intens werkzaam is. Levende God, wij bidden U, vervul ons met Uw eigen leven. Wij zijn arme, dorre stokken. Kom en laat ons zo leven, dat wij als Aarons staf tot bloei mogen komen en vruchten tot Uw heerlijkheid mogen voortbrengen. Maak ons levend, omwille van onze Heere Jezus. Amen.

Send this to friend