Het bloed van de besprenging
april 17, 2016
het voorhangsel scheurde in tweeën
april 19, 2016
Show all

 Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En zij bond het scharlaken koord aan het venster. Jozua 2:21

Rachab steunde voor haar behoud op de belofte van de verspieders. Zij zag hen als vertegenwoordigers van de God van Israël. Haar geloof was eenvoudig, maar wel gehoorzaam. Het was een onbetekende zaak om een koord aan een raam vast te binden; maar ze durfde het niet achterwege te laten. Is dit voor ons geen les? Heb jij heel nauwkeurig geluisterd naar de hele wil van de Heere, zelfs naar de geboden die onbetekenend lijken te zijn? Heb je de twee instellingen van de Heere in gehoorzaamheid gebruikt, de doop van de gelovige en het avondmaal van de Heere? Als je deze instellingen verwaarloosd hebt, laat het zien dat er veel liefdeloze ongehoorzaamheid in je hart is. Wees hier voortaan onberispelijk in; zelfs in het vastbinden van een touw, als dit gevraagd wordt.  Deze daad van Rachab leert ons een les die misschien nog wel meer bijzonder is. Heb ik onvoorwaardelijk vertrouwd op het kostbare bloed van de Heere Jezus? Heb ik het scharlaken koord aan mijn levensraam geknoopt, zodat mijn vertrouwen niet meer kan wankelen? In Jericho zagen de voorbijgangers een koord met een sprekende kleur aan de buitenkant van het raam hangen. Wat zou het goed zijn als mijn leven de kracht van de verzoening voor iedereen zichtbaar maakt. Waarom zou ik mij moeten schamen? Laten mensen of duivelen toekijken, als ze willen; het bloed is mijn roem en mijn lied. Mijn ziel, er is er Eén, Die dit scharlaken koord zal zien, zelfs wanneer ik het door de zwakheid van mijn geloof niet meer kan zien. Jehova, de Wreker, zal het zien en mij voorbij gaan. Jericho’s muren vielen; het huis van Rachab stond op de muur, maar toch bleef het staan. Mijn natuur is gebouwd op de muur van de mensheid, en toch zal ik veilig zijn als de verderver het menselijk geslacht zal treffen. Mijn ziel, bind het scharlaken koord opnieuw aan het venster, en rust in vrede.

Send this to friend