Brief van Spurgeon aan zijn moeder
juli 31, 2017
Een brief van C.H. Spurgeon aan zijn vader | 6 april 1850
augustus 1, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.” Genesis 17: 7

O HEERE! U hebt een verbond met mij gemaakt, Uw dienaar, in Christus Jezus, mijn Heere. En nu, bid ik tot U, laat ook mijn kinderen in deze genadige voorzieningen worden opgenomen. Sta me toe om deze belofte te geloven die zowel aan Abraham als aan mij gedaan is. Ik vraag niets op grond van hun [fysieke] geboorte, want “hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest”. Heere, laat ze geboren worden onder Uw verbond van genade door Uw Heilige Geest! Ik bid voor mijn nakomelingen door alle generaties heen. Wees Gij hun God, zoals Gij mijn God bent. Mijn hoogste eer is dat U mij hebt toegestaan ​​om U te dienen. Moge mijn nakomeling U de komende jaren dienen. O God van Abraham, wees de God van zijn Isaak! O God van Hannah, neem ook haar Samuel! Als U, HEERE, mijn familie hebt gezegend, dan bidt ik, of U ook aan andere huisgezinnen van Uw volk wil denken die nog niet gezegend zijn. Wilt U de God van alle gezinnen van Israël zijn. Laat niemand van degenen die Uw Naam vrezen, beproefd worden met een goddeloos en slecht huisgezin, wilt U dit doen voor Uw zoon, Jezus Christus. Amen.

Send this to friend