Vruchten
juni 1, 2016
Pottenbakkers 1 Kronieken 4:23
juni 3, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in Galaten 5:17

In het hart van iedere gelovige woedt een voortdurende strijd tussen de oude en de nieuwe natuur. De oude natuur is erg actief en laat geen gelegenheid onbenut om al haar dodelijke wapens uit de wapenkamer te gebruiken tegen de nieuwe natuur. Aan de andere kant is de nieuwe natuur voortdurend alert om de vijand tegen te houden en te onderwerpen. De genade in ons zal het gebed, het geloof, de hoop en de liefde hanteren met het doel de vijand buiten de deur te houden. Zij doet de hele wapenuitrusting van God aan en worstelt hevig. Deze twee tegenover elkaar staande naturen zullen nooit ophouden te strijden, zolang we in deze wereld zijn. De strijd tussen ‘Christen’ en ‘Apollyon’ duurde drie uur, maar de strijd van Christen met zichzelf duurde de hele weg – van de stad Verderf tot aan de doodsjordaan. De vijand heeft zich zo veilig in ons verschanst, dat hij nooit verdreven kan worden, zolang wij in dit lichaam zijn. Maar ondanks het feit dat we vaak omsingeld worden, en in een hevige strijd verwikkeld zijn, hebben wij een almachtige Helper, namelijk Jezus, de overste Leidsman van onze zaligheid. Hij is eeuwig met ons en verzekert ons, dat wij dankzij Hem uiteindelijk meer dan overwinnaars zullen zijn. De nieuw geboren natuur is met een dergelijke ondersteuning meer dan een tegenpartij voor haar vijanden. Strijd jij op dit moment met je tegenstander? Staan de satan, de wereld en het vlees tegenover je? Heb goede moed en wees niet ontroerd. Strijd verder, want God Zelf is met je! De Heere is je Banier en Hij is de Heelmeester van je wonden. Wees niet bang, je zult overwinnen, want wie kan de Almachtige verslaan? Blijf strijden, ziende op Jezus. Hoe lang de strijd ook zal zijn, de overwinning en het beloofde loon zullen heerlijk zijn!

Send this to friend