Goddelijk onderhoud – C.H. Spurgeon
juni 13, 2017
Zegen ontvangen – C.H. Spurgeon
juni 15, 2017
Show all

"There is an ocean of God’s love available – there is plenty for everyone. May God grant you never to doubt that victorious LOVE - whatever the circumstances." -Corrie ten Boom

This page is also available in: English

“Want de HEERE zal zijn volk niet verlaten voor Zijn grote Naam, want het heeft de HEERE aangenomen om Zijn volk te maken.” 1 Samuël 12:22

GHij blijft ons voortdurend Liefhebbenods verkiezing van Zijn volk is de reden dat Hij bij hen blijft en ze niet verlaat. Hij koos hen voor Zijn liefde, en Hij houdt van hen door Zijn keuze. Zijn eigen welbehagen is de bron van hun verkiezing, en Zijn verkiezing is de reden voor de voortzetting van Zijn welbehagen in hen. Het zou Zijn grote Naam onteren als Hij hen zou verlaten, omdat het zou aantonen dat Hij een fout in Zijn keuze had gemaakt of dat Hij wispelturig was in Zijn liefde. Gods liefde heeft deze heerlijkheid, dat het nooit verandert, en deze heerlijkheid zal Hij nooit verbreken. Blijf, door al de herinneringen van de voormalige liefdesuitingen van de Heere, er zeker van dat Hij ons niet zal verlaten. Hij die zover is gegaan om ons tot Zijn volk te maken, zal de schepping van Zijn genade niet stoppen. Hij heeft voor ons zulke wonderen niet gedaan, opdat Hij ons misschien weer zou verlaten. Zijn Zoon Jezus is voor ons gestorven, en we kunnen er zeker van zijn dat Hij niet tevergeefs is gestorven. Kan Hij diegenen verlaten voor wie Hij Zijn bloed vergoten heeft? Omdat Hij er een genoegen in heeft genomen om ons te kiezen en te redden, zal het ook Zijn genoegen zijn om ons te zegenen. Onze Heer Jezus is geen veranderlijke geliefde. Omdat Hij jou liefgehad heeft, houdt Hij van je tot het einde.
Hij heeft de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.

Send this to friend