Wie heeft de meerderheid?
augustus 17, 2017
Beloning voor de rechtvaardigen
augustus 19, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” 1 Kronieken 28: 9

Wij hebben onze God nodig, Hij laat zich vinden door de zoeker, Hij zal Zichzelf voor niemand verbergen als we persoonlijk Zijn aangezicht zoeken. Het is niet zo dat je Hem kan vinden door goede werken of dat je Zijn gunst kan kopen, maar je kunt Hem alleen vinden als je Hem zoekt. Degenen die de Heere al kennen, moeten keer op keer Zijn aangezicht zoeken door gebed, door ijverige dienstverlening en met een heilige dankbaarheid, zodat Hij Zijn gunst en gemeenschap niet zal weigeren. Degenen die Hem nog niet tot rust van hun ziel hebben gekend, zouden onmiddellijk moeten beginnen met zoeken en niet stoppen totdat ze Hem als hun Verlosser, hun Vriend, hun Vader en hun God vinden. Wat een vaste zekerheid geeft deze belofte aan de zoeker! Hij die zoekt, vindt. Jij, ja jij, als je God zoekt, zul je Hem vinden. Als je Hem vindt, heb je het leven, vergeving, heiliging, het behoud en de heerlijkheid gevonden. Zul je direct gaan zoeken en blijven zoeken, want je zult absoluut niet tevergeefs zoeken. Beste vrienden, zoek de Heere meteen. Hier is de plaats, en nu is de tijd. Buig die stijve knie; Ja, en buig die stijve nek en roep uit naar God, naar de levende God. In de Naam van Jezus, zoek reiniging en rechtvaardiging. Je wordt niet geweigerd. Het is de getuigenis van David aan zijn zoon Salomo, en het is de persoonlijke getuigenis van de schrijver voor de lezer. Geloof het en waag het erop, om Christus wil.

Send this to friend