Dat wij in Hem blijven – C.H. Spurgeon
mei 6, 2016
En die genezen was, wist niet Wie het was – C.H. Spurgeon
mei 8, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Veel menigten volgden Hem, en Hij genas hen allen. Mattheüs 12:15

Wat zag de Heere Jezus veel afzichtelijke ziekten aan Zijn oog voorbij gaan. Toch lezen we niet dat Hij er een afkeer van had, maar Hij ontving iedereen met geduld. Wat een scala aan kwalen verzamelde zich aan Zijn voeten. Afschrikwekkende zweren en etterende wonden. Maar toch was Hij bereid om iedere afstamming van de grote kwaal, de zonde, te genezen. Hij overwon hen met verschillende behandelingen. Laat de pijl maar aankomen. Het maakt niet uit van welke kant hij komt. De Heere Jezus blust zijn vurige kracht. De hitte van de koorts, de machteloosheid van de verlamming, de onreinheid van de melaatsheid, de nacht van de blindheid of de woede van de waanzin – allen kenden zij de macht van Zijn woord. Zij vluchtten op Zijn bevel. In elk hoekje van het slagveld overwon Hij over deze ziekten; Hij ontving de eerbewijzen van de bevrijde gevangenen. Hij kwam, Hij zag en Hij overwon overal. Zo is het vandaag nog. Wat mijn toestand vanmorgen ook is, de Heelmeester kan mij genezen. En hoe de toestand van de anderen, aan wie ik op dit moment in mijn gebed denk, ook is, ik mag mijn vertrouwen stellen op Jezus en vertrouwen dat Hij hen van hun zonden zal kunnen genezen. Voor mijn kind, mijn vriend, mijn kostbaarste schat, voor iedereen heb ik hoop, als ik aan de genezende kracht van mijn Heere denk. En voor wat mijzelf betreft, hoe heftig mijn strijd tegen de zonde en tegen mijn zwakheden ook zijn mag, toch ga ik met goede moed verder. Hij Die de zieken bezocht tijdens Zijn aardse leven, stort Zijn genade nog steeds uit en Hij doet nog steeds wonderen onder de mensen. Laat mij dan naar Hem toe gaan, zonder tijd te verspillen. Ik wil de Heere Jezus vanmorgen vooral loven, als ik denk aan de manier waarop Hij Zijn meest bijzondere genezingen verrichtte. Hij deed het door onze zwakheden op Zich te nemen. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ De kerk op aarde is vol zielen die door onze Arts genezen zijn; zelfs de bewoners van de hemel belijden allemaal dat Hij hen genezing schonk. Mijn ziel, getuig dan overal van de kracht van Zijn genade, en het voor de Heere tot een eeuwig teken zijn, dan niet vernietigd zal worden.

Send this to friend