Buiten de legerplaats – C.H. Spurgeon
april 6, 2016
Het dorre hout – C.H. Spurgeon
april 8, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Aanzienlijken, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Psalm 4 vers 3

Het volk van Israël was verblind ten opzichte van de Heere, en daarom gaven zij hun lang verwachte Koning de verkeerde eerbewijzen. Als wij hiervan een lijst gaan opstellen, zal het ons schokken. Let allereerst eens op de processie, waaraan Romeinse legioenen, Joodse priesters, mannen en vrouwen deelnamen, terwijl Hij Zijn kruis droeg. Dit is de waardering die de wereld aan Hém toekent, Die kwam om de grootste vijanden van de mens te overwinnen. Hij werd toegejuicht met spottende kreten. Wrede hoon was het enige triomflied dat Hij hoorde. Ten tweede gaven de mensen Hem erewijn. Maar in plaats van een gouden beker met de beste wijn, boden zij Hem een bedwelmende doodsdrank voor misdadigers aan. Hij weigerde deze, omdat Hij de dood met een onbedorven smaak wilde proeven. Toen Hij vervolgens riep: ‘Mij dorst!’, gaven zij Hem edik met gal, die zij Hem met een spons aanboden. O, wat een ellendige ongastvrijheid ten opzichte van de Zoon van de Koning! Ten derde zien we dat Hij door een erewacht werd begeleid, die hun achting voor Hem bewees door het lot te werpen over Zijn kleding, die zij als buit had meegenomen. Deze vier ruwe spelers vormden Zijn lijfwacht. Dan zien we vervolgens dat Hij een eretroon krijgt aan het bloedige hout; de opstandelingen wilden hun wettige Vorst geen zachtere rustplaats geven. Het kruis was de volmaakte uitdrukking van hun gevoelens ten opzichte van Hem. Het leek of zij wilden zeggen: ‘Ziedaar, Zoon van God! Dit is de manier waarop wij God Zelf zouden willen behandelen, als het zou kunnen.’ Ten vijfde zien we dat Zijn eretitel eigenlijk ‘Koning van de Joden’ was, maar dit stond de menigte tegen en daarom noemden ze Hem liever ‘Koning van de misdadigers’, zoals we kunnen opmaken uit het feit dat zij Barabbas kozen boven Jezus en Hem in het middelpunt van schande stelden, door Hem aan het middelste kruis te plaatsen, tussen twee misdadigers.  In alles wordt Zijn eer door de mensen tot schande gemaakt, maar toch zal Hij tot in alle eeuwigheid de ogen van de heiligen en van de engelen verblijden.

Send this to friend