Eens was ik…
augustus 26, 2016
Olie voor de lamp
augustus 28, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hoelang zullen zij niet in Mij geloven? Numeri 14 vers 11

Probeer met alles wat in je is, het monster ‘Ongeloof’ buiten de deur te houden. Het ongeloof onteert Christus zo, dat Hij Zijn duidelijke aanwezigheid zal wegnemen. We beledigen Hem als we het ongeloof terrein laten winnen. Het is waar dat het ongeloof een onkruid is, waarvan we het zaad nooit helemaal uit de grond kunnen trekken. Maar toch moeten wij wel ijverig proberen de wortel te bereiken en bloot te leggen. Van alle slechte dingen moeten we het ongeloof het meest haten, want het is ontzettend giftig; de persoon die het gif toedient en degene die het gif ontvangt, worden er allebei door benadeeld. Als er in het leven van een ‘gelovige’ ongeloof gevonden wordt, is dit nog erger. De zegeningen die de Heere jou al eerder in je leven gegeven heeft, maken je schuld nog groter, omdat je Hem nu wantrouwt. Door Hem te wantrouwen, kroon je Zijn hoofd met de scherpste doornen. Het is heel wreed als een vrouw haar liefdevolle man wantrouwt, terwijl zij voor hem heel dierbaar is. Het is een zonde waar geen reden voor is. Jezus gaf ons nooit enige reden om Hem te wantrouwen, en het is heel hard om gewantrouwd te worden door hen tegen wie je altijd vriendelijk en trouw bent. Jezus is de Zoon van de Allerhoogste, en Hij is in het bezit van geweldige rijkdommen. Het is een schande als we Hem wantrouwen. Het vee op duizend bergen zal onze honger toch wel kunnen stillen? De hemelse graanschuren zullen toch niet uitgeput raken als wij er gebruik van maken? Als Christus alleen maar een waterbak zou zijn, zouden wij Zijn volheid al snel uitgeput hebben, maar wie kan een fontein droog maken? Miljoenen mensen hebben alles wat zij nodig hadden, uit Hem geput, en niet één van hen heeft moeten klagen over een tekort aan Zijn vermogen. Weg dus met die leugenachtige verrader, het ongeloof. Het is zijn bedoeling om onze gemeenschap met de Heiland te verbreken. Hij wil ons moedeloos maken en ons laten geloven dat onze Heiland ver bij ons vandaan is. Bunyan zegt dat het ongeloof even veel levens heeft als een kat. Laten we vandaag één van die levens doden, en ermee doorgaan tot al de levens van deze ‘kat’ uitgeroeid zijn. Verrader, verlaat mijn hart en leven! Ik haat je.

Send this to friend