De Edele Olijf (Deel 1)
januari 1, 2016
Dankbaar na ziekte
januari 2, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Houd sterk aan in het gebed. Kolossenzen 4:2

Onderzoek eens op hoeveel plaatsen in de Bijbel het over het onderwerp ‘het gebed’ gaat. Dit is heel belangrijk in de Bijbel. Soms zien we duidelijke voorbeelden van gebed, of krachtige oproepen tot gebed. Ook vinden we veel geweldige beloften. Als we de Bijbel opendoen, vinden we meteen de volgende tekst: ‘Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen’. En als we het Boek dicht willen doen, klinkt het ‘Amen’ op een ernstig smeekgebed nog na in ons oor. We vinden een worstelende Jakob, een Daniël, die drie keer per dag biddend neerknielt, en een David, die God met zijn hele hart aanroept; we ontmoeten Elia op de berg Karmel, en Paulus en Silas biddend in de gevangenis. We hebben een grote hoeveelheid bevelen en duizenden beloften. Wat moeten wij hier anders van leren dan het heilige belang en de noodzakelijkheid van het gebed? Als God dit tot één van de belangrijkste dingen in Zijn Woord gemaakt heeft, kunnen we er zeker van zijn, dat Hij ook wil dat wij het tot één van de belangrijkste dingen in ons leven maken. Hij heeft ons veel over het gebed gezegd, omdat Hij weet dat wij hier zo’n enorme behoefte aan hebben. Onze behoeften zijn zo groot en zo veel, dat wij niet moeten ophouden met bidden, tot wij in de hemel gekomen zijn. Heb jij niets nodig? Dan ben ik bang dat je jouw armoede niet kent. Heb je geen genade van God te vragen? O, moge de Heere jou aan je ellende ontdekken! Een ziel zonder gebed is een ziel zonder Christus. Het gebed is het stamelen van het gelovige kind, de vreugdekreet van de strijdende gelovige, de rust van de stervende heilige, die in Jezus ontslaapt. Het gebed is de ademhaling, het wachtwoord, de troost, de kracht en de eer van een christen. Als je een kind van God bent, dan zul je het aangezicht van je Vader zoeken en in de liefde van je Vader leven. Smeek Hem dat Hij je dit jaar heilig, nederig, ijverig en geduldig maakt; dat je in innigere gemeenschap met Christus mag leven, en Hij je vaak meeneemt in het feesthuis van Zijn liefde; bid tot je God om je tot een voorbeeld en een zegen voor anderen te maken. Vraag of hij je meer wil doen leven tot eer van Zijn heilige Naam. Laat het jouw motto voor dit jaar zijn: ‘Houd sterk aan in het gebed’.

Send this to friend