Verander het Evangelie niet!
juli 14, 2016
Vers manna, nieuwe zegeningen
juli 16, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust worden. Leviticus 6:13

Wil je graag een leven leiden tot Gods eer? Houd het altaar van het eenzame gebed dan brandend. Het altaar van de kerk en de huisgodsdienst ontlenen hun vuur aan het persoonlijke gebed. Laat het altaar van het eenzame gebed daarom goed branden. Het persoonlijke, eenzame gebed is de kern, het bewijs en de graadmeter van een levend geloof. Brand op het altaar van het eenzame gebed het beste van uw offers. Laten de uren waarin jij je afzondert, als het mogelijk is, met regelmaat zijn. Zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Is er niets waarvoor je moet bidden? Dan wil ik je herinneren aan de kerk, de verkondiging van Gods Woord, je eigen ziel, je kinderen, je familieleden, je naasten, je land en de zaak van Gods Koninkrijk over heel de wereld. Laten we onszelf op dit belangrijke punt onderzoeken. Zijn wij lauw in het persoonlijke gebed? Brandt het vuur van het gebed nog wel vurig? Als er in ons eigen leven tekenen zijn van terugval en afnemend gebedsleven, wees dan terecht bezorgd. Smeek dan vurig om de Geest van genade en van gebed. Zet bepaalde uren van de dag apart voor het persoonlijke gebed, want als dit vuur in de as van de wereldgelijkvormigheid wordt gedoofd, zal het vuur op het huisaltaar en in de kerk ook verflauwen. Onze invloed in de wereld zal dan afnemen. We kunnen onze tekst ook toepassen op het altaar van het hart. Het is een gouden altaar, en God verlangt ernaar om het hart van Zijn volk te zien ontvlammen voor Hem. Laten we onze van liefde brandende harten aan God geven en Zijn genade zoeken, zodat het vuur nooit zal worden uitgedoofd. Bedenk wel dat dit vuur niet kan branden als de Heere het niet brandend houdt. Er zijn veel vijanden die dit vuur willen doven. Maar als de onzichtbare hand achter de muur steeds weer heilige olie op het vuur giet, zal het steeds hoger opvlammen. Laten we de teksten van de Heilige Schrift gebruiken als brandstof voor het vuur in ons hart. Het zijn de beste kolen. Laten we veel met Jezus alleen zijn om ons hart brandend te houden.

Send this to friend