De droom van Farao
juli 3, 2016
Geroepen heiligen
juli 5, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  Johannes 17:17

De heiligmaking begint met de wedergeboorte. De Heilige Geest geeft aan een zondaar een nieuw levensbeginsel en daardoor wordt hij een nieuwe schepping in Christus. Dit werk van Gods Geest krijgt daarna ook een vervolg. Allereerst door het doden van de verlangens van het vlees, zodat zij niet gaan overheersen, en ten tweede door het levendmakende werk van Gods Geest, waardoor het leven dat God in ons heeft gelegd, een fontein van water wordt, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Iedere dag krijgt dit leven een vervolg, en dit noemen wij ‘volharding’. Deze volharding zorgt ervoor dat een christen in de genade blijft, en overvloedig is in goede werken, tot eer van God. Deze volharding bereikt het toppunt in de heerlijkheid, als de ziel eenmaal, helemaal rein, samen met de heiligen mag leven aan de rechterhand van de Majesteit, in de hemel. Maar hoewel de Geest van God de Bewerker van de heiligmaking is, wordt er toch een zichtbaar middel gebruikt, dat we niet mogen vergeten. Jezus zegt namelijk: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.’  We vinden in de Heilige Schrift heel veel teksten die bewijzen dat Gods Woord het middel is om ons heilig te maken. De Geest van God legt de principes van het Woord en de leer van de waarheid in onze ziel, en zij worden in het hart opgenomen. ‘Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken…’ De waarheid is de heiligmaakster, en als wij de waarheid niet horen of lezen, zullen wij niet verder komen in onze heiligmaking.  Wij groeien in gezond leven als wij groeien in gezonde kennis. Daarom moeten wij een dwaling niet alleen maar ‘een verschil van mening’ noemen. Een dwaling in onze kennis zal vroeg of laat leiden tot een dwaling in de praktijk van ons leven.  Houd de waarheid vast, want daardoor zul je geheiligd worden.

Send this to friend