In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden
augustus 23, 2016
De Doorbreker trekt voor hen op.
augustus 24, 2016
Show all

“I asked the Lord that I might grow”

Gedicht: John Newton (1725-1807)

“Geef, Heere, sprak ik in ‘t gebed,

mij groei in liefde en genâ,

meer helderheid in hoe Gij redt,

meer ernst, wanneer ik tot U ga.”

God Zelf sprak mij de woorden voor;

Zijn antwoord kwam, zoals verwacht —

Maar toch: wel langs een weg waardoor

ik haast tot wanhoop werd gebracht.

Ik hoopte dat het uur zou slaan

waarin Zijn overmachtig woord

mijn zonden fel tekeer zou gaan,

en alles wat mijn rust verstoort.

Dat uur sloeg niet. God gaf mij wel

besef van mijn verborgen kwaad.

Ook hebben machten uit de hel

Mijn ziel gekweld, vol wrok en haat.

Het scheen zelfs dat Gods eigen hand

mijn last nog meer verzwaren wou;

verzengde wat ik had geplant

opdat ik ootmoed leren zou.

“Waarom, o God”, vroeg ik vermoeid,

“wilt Gij mijn dood, en treft mij dit?”

Gods antwoord was: “Mijn kind, zo groeit

in jou ‘t geloof waarom je bidt.

De innerlijke strijd verbreekt

je zelfzucht en je hovaardij.

De glans van ‘t hier en nu verbleekt —

Zó vestig je je hoop op Mij!”

Send this to friend