Israel en de Christelijke kerk
mei 14, 2016
Die ons alle dingen in rijke mate verschaft
mei 16, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ieder die gelooft, wordt door Hem gerechtvaardigd. Handelingen 13:39

Ieder die gelooft, wordt onmiddellijk gerechtvaardigd. De rechtvaardigmaking ontwikkelt zich niet langzamerhand. Deze vrucht van het geloof ontvang je op het moment dat je Christus als je Alles aanneemt. De heiligen die voor de troon staan, zijn gerechtvaardigd, maar wij zijn het net zo goed. Wij zijn even rechtvaardig als zij die wandelen in witte kleding. De moordenaar aan het kruis werd gerechtvaardigd op het moment dat hij zijn oog op Jezus sloeg. Aan het einde van zijn leven, na jaren van dienstbetoon, was de bejaarde Paulus niet meer gerechtvaardigd dan deze moordenaar, die God helemaal niet meer kon dienen.  Nu zijn wij aangenomen in de Geliefde; nu zijn wij vrijgesproken van onze zonden; nu zijn wij in vrijheid gesteld. Wat een geweldige gedachte! De meeste druiventrossen uit het dal van Eskol kunnen wij niet plukken voor wij de hemel zijn binnengegaan. Maar toch hangen er een paar aan een tak die over de muur hangt, en daar mogen we nu al van eten. Er groeit in het beloofde land koren dat wij niet kunnen eten voor wij de grens zijn overgegaan. Nu eten wij nog van het manna dat God ons tijdens onze reis vanuit Zijn zorgende hand geeft. Een deel van het manna dat wij nu eten, bestaat uit de vergeving van onze zonden; wij zijn in de ogen van God zo rein alsof wij nooit schuldig waren geweest. ‘Er is geen verdoemenis voor hen dien in Christus Jezus zijn.’ Er staat geen enkele zonde in het boek van God, die tegen iemand van Zijn volk getuigt. Wie zal beschuldiging tegen hen inbrengen? Er blijft geen vlek of rimpel over op een gelovige. Laten we genieten van de voorrechten die we nu al hebben ontvangen. Laten deze voorrechten ons opwekken om onze plicht te vervullen en om gebruikt te worden voor onze vriendelijke Heere.

Send this to friend