De bestraffende blik van smart, medelijden en liefde.
juli 30, 2016
Aren rapen
augustus 1, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik in hen. Johannes 17 vers 23

Als dit de eenheid is, die er tussen onze zielen en de persoon van onze Heere is, dan is het geen smalle buis, waardoor een straal met de dikte van een draad zijn weg zou kunnen vinden, maar deze eenheid is een kanaal van verwonderlijke diepte en breedte. Tussen haar oevers kan een oneindige hoeveelheid levend water stromen. Hij heeft ons een geopende deur gegeven, laten we dan niet traag zijn om door deze deur naar binnen te gaan. De stad van de gemeenschap heeft veel poorten; iedere poort bestaat uit een parel en iedere poort staat zo wijd mogelijk kopen, zodat wij zouden ingaan. Wij kunnen er zeker van zijn dat we welkom zijn. Als er slechts een kleine opening was, waardoor wij met Jezus konden spreken. Zou het al een groot voorrecht zijn om een woord van gemeenschap te mogen spreken door de nauwe opening. Wat een zegen is het dat er een ruime toegang is! Als de Heere Jezus heel ver van ons verwijderd zou zijn, en er een aantal stormachtige zeeën tussen Hem en ons zouden liggen, zouden wij verlangd hebben naar een boodschapper, die wij naar Hem konden sturen om Hem onze liefde over te brengen, en om berichten vanuit het Vaderhuis terug te ontvangen. Maar zie hoe groot Zijn vriendelijkheid is! Hij heeft Zijn huis naast het onze gebouwd, en wat nog meer is: Hij woont bij ons, Hij bouwt Zijn verblijfplaats in arme, verbroken harten, zodat Hij op die manier eeuwige gemeenschap met ons zou kunnen hebben. O, wat zijn wij dwaas als wij niet in voortdurende gemeenschap met Hem leven. Als de weg lang, gevaarlijk en moeilijk is, moeten we ons niet verwonderen dat vrienden elkaar maar zelden zien; maar zou Jonathan David ooit vergeten zijn zolang hij in zijn omgeving leefde? Als haar man op reis is, kan een vrouw zijn gezelschap meerdere dagen moeten missen; maar zij zou het niet kunnen verdragen om van hem gescheiden te zijn als zij wist dat hij in één van de kamers van haar eigen huis verbleef. Gelovige, waarom zit je niet samen met Hem aan de tafel van Zijn Bruiloft? Ga op zoek naar je Heer, want Hij is dichtbij! Omhels Hem, want Hij is je Broeder. Houd Hem vast, want Hij is je Man; druk Hem aan je hart, want Hij is van ons vlees!

Send this to friend