Hij weet wie, wanneer, en hoe
juli 12, 2017
Werp uw zorg op den Heere
juli 14, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Want Ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen; maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op Mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere.” Jeremia 39:18

Zie de beschermende kracht van het vertrouwen in God. De grote mannen van Jeruzalem vielen door het zwaard, maar de arme Ebed-Melek was veilig, want zijn vertrouwen was in de HEERE. Waar anders zou een mens op moeten vertrouwen dan in zijn Maker? We zijn dwaas als we een schepsel boven de Schepper verkiezen. O, dat we in alles door het geloof zouden kunnen leven, dan zouden we in alle tijden van gevaar worden bevrijd! Niemand heeft ooit tevergeefs op de HEERE vertrouwd, en niemand zal dat ooit doen. De HEERE zegt: ‘ Ik zal u zekerlijk bevrijdenLet op het goddelijke ‘zekerlijk’. Wat er ook onzeker is, Gods zorg voor de gelovigen is zeker. God Zelf is de bewaker van de gelovige. Onder Zijn heilige vleugel is er veiligheid, zelfs wanneer je door gevaar bent omringd. Kunnen we deze belofte als waarheid accepteren? Dan zullen we in onze huidige noodsituatie ondervinden dat het vaststaat. We hopen te worden bevrijd omdat we vrienden hebben, of omdat we voorzichtig zijn, of omdat we hoopvolle tekens kunnen zien. Maar niets van deze dingen is half zo goed als Gods eenvoudige ‘omdat gij op Mij vertrouwd hebt.’ Beste lezer, probeer deze manier, en wanneer je het probeert, doe dit dan je hele leven lang, want het is net zo heerlijk als dat het zeker is.

Send this to friend