Gods wijsheid
augustus 2, 2016
Spurgeon verafschuwde dominees-gedoe
augustus 3, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Het Lam is haar lamp. Openbaring 21 vers 23

Kijk eerbiedig naar het Lam, omdat het Lam het licht van de hemel is. Licht is in de Bijbel het beeld van vreugde. De vreugde van de heiligen in de hemel is: Jezus koos ons uit, had ons lief, kocht ons, reinigde ons, bekleedde ons, bewaarde en verheerlijkte ons; wij zijn hier door de Heere Jezus. Deze gedachten zijn allemaal zoals een druiventros van Eskol.  Licht zorgt ook voor bekoring en pracht. Zonder licht straalt het saffier niet, en glanst de parel niet. Zo straalt al de pracht van de heiligen van de Heere Jezus af. Zoals de planeten weerkaatsen zij het licht van de Zon der gerechtigheid; zij komen, als stralen, voort uit het middelpunt. Als Hij Zich terugtrekt, sterven zij. Als Zijn heerlijkheid bedekt zou worden, zou hun heerlijkheid ook vergaan. Licht is ook een symbool van kennis. In de hemel zal onze kennis volmaakt zijn, maar de Heere Jezus zal er de Bron van zijn. Donkere wegen, die wij nooit begrepen hebben, zullen dan duidelijk worden, en alles wat ons nu terneer drukt, zal dan helder worden in het licht van het Lam. O, wat zal er veel ontdekt worden, en wat zal God dan verheerlijkt worden als een God van Liefde. Licht betekent ook: openbaring. Het licht maakt openbaar. Het is in deze wereld nog niet duidelijk wat wij in de toekomst zullen zijn. Gods volk is nu nog een verborgen volk, maar als Christus Zijn volk in de hemel ontvangt, zal Hij hen met de staf van Zijn liefde aanraken en naar Zijn beeld veranderen. Zij waren arm en ellendig, maar wat een verandering vindt er dan plaats! Zij waren door de zonde verontreinigd, maar na één aanraking van Zijn vinger zijn zij zo zuiver als kristal. Wat een openbaring!  Dit komt allemaal voort uit het Lam. Wat de heerlijkheid ook zal zijn, Jezus zal het middelpunt en de ziel van alles zijn. O, dat wij daar al waren, en de Koning der Koningen in Zijn Licht mochten zien!

Send this to friend