Beproef de geesten (door J.C. Philpot)
maart 29, 2016
Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen
maart 31, 2016
Show all

Bijbels dagboek “Spurgeon voor iedere morgen”

Hij is onder de overtreders geteld. Jesaja 53 vers 12

Waarom legde de Heere Jezus het Zichzelf op om onder de overtreders geteld te worden? Hij had in ieder geval Zijn redenen voor deze bijzondere neerbuiging! Op deze manier kon Hij nog beter optreden als hun Voorbidder. In sommige gevallen is er een hele nauwe band tussen een advocaat en zijn cliënt. De wet ziet hen als bij elkaar horend. Zo is het ook met Jezus. Als een zondaar voor de rechtbank komt, is Jezus daar ook. Hij is daar aanwezig om te antwoorden op de beschuldigingen. Hij wijst op Zijn zijde, op Zijn handen en voeten. Hij pleit op Zijn bloed, en Hij pleit zo overwinnend, dat de Rechter uitroept: ‘Laat hen heengaan, verlos hen uit de put, want er is een losprijs voor hen betaald!’  Onze Heere Jezus is onder de overtreders geteld, opdat Hij hun harten daardoor tot Zich zou trekken. Wie is er nu bang voor iemand die dezelfde misdaad heeft begaan, en op dezelfde lijst staat geschreven? Wij mogen met vrijmoedigheid tot Hem gaan en onze schuld belijden. Hij, Die Zich met ons heeft laten tellen, kan ons niet veroordelen. Hij werd op de lijst van de overtreders geschreven, zodat wij op de rode rol van de heiligen bijgeschreven kunnen worden. Hij was heilig en stond opgetekend bij de heiligen; wij waren schuldig en stonden opgetekend bij de overtreders; Hij liet Zijn Naam op de zwarte akte van beschuldiging zetten; wij werden van de lijst geschrapt en overgebracht op de rol van de aanneming. Er heeft dus een ruil plaatsgevonden. Er is iets overgedragen. Jezus heeft onze hele zondige toestand op Zich genomen, en alles wat Jezus heeft, valt ons ten deel. Zijn gerechtigheid, Zijn bloed en alles wat Hij heeft, is Zijn huwelijksgeschenk aan ons. Verheug je daarom in je eenheid met Hem, Die onder de overtreders werd geteld. En bewijs in je verdere leven dat je echt verlost bent, door geteld te worden onder degenen die in Christus een nieuwe schepping zijn.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op