U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen
juni 21, 2016
Efraïm is een koek die niet omgekeerd is – C.H. Spurgeon
juni 23, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ja, Hij zal de tempel van de Heere bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn.  Zacharia 6:13

Christus Zelf is de Bouwmeester van Zijn geestelijke tempel, en Hij heeft die gebouwd op de bergen van onveranderlijke liefde, almachtige genade en volkomen waarachtigheid. Maar zoals het ook bij de tempel van Salomo was, moesten ook voor deze tempel de bouwstoffen eerst in orde gemaakt worden. De cederen van de Libanon waren er wel, maar ze waren nog niet geschikt voor het gebouw. Ze waren nog niet omgehakt en gevormd zoals het moest om met hun pracht de voorhoven van het huis van de Heere te versieren. De ruwe stenen bevinden zich nog in de groeve; zij moeten er nog uit gehakt worden en vierkant gemaakt worden. Dit alles is het werk van de Heere Jezus Zelf. Elke gelovige moet persoonlijk klaargemaakt en gepolijst worden voor zijn plaats in de tempel; maar de hand van Christus doet het voorbereidende werk. De beproevingen op zichzelf genomen kunnen niet heilig maken, behalve wanneer zij door Hem voor dat doel gebruikt worden. Onze gebeden en onze pogingen kunnen ons niet klaarmaken voor de hemel, zonder de hand van de Heere Jezus, Die ons hart op de goede manier vormt. Net zoals er bij het bouwen van de tempel van Salomo geen hamer, bijl of ander gereedschap gehoord werd in het huis, omdat alles van tevoren al klaargemaakt was voor de juiste plek die het moest innemen, zo is het ook met de tempel die Jezus bouwt. Alles wordt op aarde klaar gemaakt. Als wij de hemel binnengaan, hebben wij geen heiligmaking meer nodig. We zullen dan niet meer gepolijst worden. Nee, wij moeten hier beneden voorbereid worden. Christus verricht dit werk vooraf, en als Hij ermee klaar is, zullen wij door een vriendelijke hand de rivier van de dood over geleid worden en naar het hemelse Jeruzalem gebracht worden. Daar zullen we als eeuwige pilaren in de tempel van onze Heere blijven.

Send this to friend