Een zeer gewillig volk
september 20, 2017
Brede rivieren zonder schepen
september 22, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

Wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Romeinen 5:3

Dit is een belofte, niet naar de vorm, maar wel naar de inhoud. We hebben geduld nodig en hier zien wij hoe we dat kunnen krijgen. Alleen door te verdragen leer je te verdragen, net zoals we leren te zwemmen door te zwemmen. We kunnen die kunst niet op het droge leren. Zo kunnen wij ook geen geduld leren zonder tegenspoed. Is het niet de moeite waard om verdrukking te verdragen om een stabiel innerlijk te krijgen en daardoor met een gerust hart in alle dingen de wil van God goed te keuren? Toch brengt de tekst een bijzonder feit naar voren, dat niet natuurlijk is, maar bovennatuurlijk. Verdrukking op zichzelf werkt irritatie, ongeloof en opstand. Alleen door de heilige wijsheid van genade wordt zij gebruikt om je geduldig te maken. We dorsen het koren niet om het stof neer te slaan. Toch doet de dorsvlegel van verdrukking dit op Gods dorsvloer. Je schudt iemand niet heen en weer om hem rust te geven. Toch handelt God zo met Zijn kinderen. Zo gaan mensen zeker niet te werk, maar het laat de eer van de alwijze God zien. Mocht ik maar genade ontvangen, zodat mijn beproevingen voor mij tot zegen zijn! Waarom zou ik hun gezegende werking wensen tegen te houden? Heere, ik vraag U mijn ellende weg te nemen, maar ik smeek U tien keer meer mijn ongeduld weg te nemen. Dierbare Heere Jezus, graveer met Uw kruis het beeld van Uw geduld in mijn hart.

Send this to friend