Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen
maart 31, 2016
Hij antwoordde hem op geen enkel woord
april 2, 2016
Show all

Bijbels dagboek “Spurgeon voor iedere morgen”

Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond. Hooglied 1 vers 2

We hebben nu een aantal dagen nagedacht over het lijden van de Verlosser, maar we zullen er nog wat langer bij blijven stilstaan. Laten we aan het begin van deze nieuwe maand dezelfde begeerte naar onze Heere koesteren, die brandt in het hart van de bruid uit Hooglied. Zij begint in dit hoofdstuk direct te spreken over haar liefste. Zij gebruikt geen inleidende woorden. Zij noemt zijn naam ook niet. Als zij spreekt over Hem, gaat zij zo in haar onderwerp op, dat het wel lijkt alsof hij de enige op de wereld is. Esther beefde toen zij in de buurt van Ahasveros kwam, maar de ze bruid leeft in de vrijheid van de volmaakte liefde. Deze liefde kent geen angst. Als wij dezelfde vrijmoedigheid ontvangen hebben, mogen wij hetzelfde vragen. Met de kussen van de mond van de Heere Jezus worden de momenten bedoeld waarop wij de genegenheid van de Heere Jezus voor ons persoonlijk heel duidelijk mogen ervaren. Dan mogen wij de liefde van de Heere proeven en smaken dat Hij goed is.  Bij onze bekering ontvingen wij de kus van de verzoening. Het was een kus die zo zoet smaakte als honing, die uit een honigraat druipt. De kus van de aanneming gloeit ook nog op ons voorhoofd, omdat wij weten, dat Hij ons aangenomen heeft in Zijn rijke genade. En elke dag opnieuw verlangen wij naar de kus van de gemeenschap.
Eens zal deze kus veranderen in de kus van de ontvangst, als onze ziel van de aarde opgeheven wordt. Deze kus zal gevolgd worden door de kus van de volmaaktheid, die ons met hemelse vreugde zal vervullen.  Het geloof is onze loopbaan, maar duidelijk ondervonden gemeenschap onze rust. Het geloof is de weg waarop wij wandelen, maar de nabijheid van de Heere Jezus is de bron die aan ons, als pelgrims, verkwikking geeft. O Liefhebber van onze zielen! Wees geen vreemde voor ons; laten de lippen van Uw zegeningen de lippen van ons smeken ontmoeten; laten de lippen van Uw volheid de lippen van onze noden aanraken. Dan zullen wij onmiddellijk zegen ervaren!

Send this to friend