Toorn tot Gods Glorie
augustus 22, 2017
Gods wijsheid gaat boven de menselijke filosofie
augustus 24, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” Spreuken 8:17

De wijsheid houdt van hen die haar liefhebben en zoekt degene die haar zoeken. Zij die verstandig willen zijn, zijn al verstandig. En zij die ijverig zoeken naar de wijsheid heeft die al bijna gevonden. Wat waar is van de wijsheid, is in het bijzonder waar van de wijsheid die belichaamd is in onze Heere Jezus. Hem moeten we liefhebben en zoeken, en in ruil daarvoor zullen we Zijn liefde genieten en Hem vinden. Onze opdracht is om Jezus vroeg in het leven te zoeken. Gelukkig zijn de jongeren die hun jeugd met Jezus doorbrengen! Het is nooit te vroeg om de Heere Jezus te zoeken. Die Hem vroeg zoeken zullen Hem zeker vinden. We zouden Hem vroegtijdig moeten zoeken. Succesvolle handelaren staan vroeg op en voorspoedige heiligen zoeken Jezus met ijver. Degenen die Jezus tot hun verrijking vinden, geven hun hart er aan over om Hem te zoeken. We moeten Hem dus eerst en zo vroeg mogelijk zoeken. Boven alle dingen, moeten we eerst Jezus zoeken. Eerst Jezus en niets anders, zelfs niet als een tweede keus. De zegen is dan dat Hij gevonden zal worden. Hij openbaart Zichzelf steeds meer en steeds duidelijker in onze zoektocht …. Het zijn gelukkige mensen die iemand zoeken die, als Hij gevonden wordt, voor altijd bij hen blijft. Het is een schat die steeds waardevoller wordt voor hun hart en verstand. Heere Jezus, ik heb U gevonden; Laat U door mij vinden, zodat ik met een onuitsprekelijke hoeveelheid vreugde verzadigd zal worden.

Send this to friend