Volledige aflossing
juli 5, 2017
Een bergkoor
juli 7, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Johannes 3:16

Gods liefdeVan alle sterren in de lucht is de Poolster de meest bruikbare voor de zeeman. Deze tekst is een Poolster, omdat het meer zielen tot redding heeft gebracht dan elke andere tekst in de Schrift. Het is onder de beloftes wat de Grote Beer onder de sterrenbeelden is. Verschillende woorden daarin schijnen met een bijzondere glans. Hier hebben we Gods liefde met een ‘alzo’ daarin, die zijn meetloze grootheid markeert. Dan hebben we Gods gave in al zijn vrijheid en grootheid. Dit is ook de Zoon van God, dat unieke en onbetaalbare geschenk van een liefde die zich nooit volledig kon tonen totdat Gods eniggeboren Zoon van de hemel werd gezonden om te leven en te sterven voor mensen. Deze drie punten zijn vol licht. Dan is er het eenvoudige vereiste om te geloven, die genadig wijst op een manier van redding die geschikt is voor schuldige mensenkinderen. Dit wordt ondersteund door een brede beschrijving – ‘een iegelijk die in Hem gelooft.’ Velen die zich door smallere woorden buitengesloten voelde hebben ruimte gevonden in de woorden ‘een iegelijk’,. Dan komt de grote belofte dat gelovigen in Jezus niet verloren zullen gaan maar eeuwig leven zullen hebben. Dit is verblijdend voor een ieder die zichzelf niet kan redden en voelt dat hij verloren dreigt te gaan. Wij geloven in de Heere Jezus, en we hebben het eeuwige leven.

Send this to friend