En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion
januari 17, 2016
Synode van Nicea in 325
januari 17, 2016
Show all

Anti-Joodse gedachten in de vroege kerk veroorzaakt de grootste massamoord ooit.

Wanneer het gaat om de verdediging van de zuigelingendoop, en de gedachte dat de doop de besnijdenis heeft vervangen (vervangingsleer) hoor je steeds het argument: onze oudvaders die zoveel licht hebben ontvangen, zouden zij het mis hebben? Wellicht onbewust stelt men zo de kerkvaders boven de Heilige Schrift en de profeten. Ongetwijfeld zijn er tijdens de reformatie mannen gebruikt om Gods werk te doen. Let u vooral op het woordje “gebruikt” want het is Gods werk! De mens die niet eens beschikt over de volgende minuut in zijn leven is slechts een instrument, het is daarom belangrijk om deze mannen niet al te zeer op een voetstuk te zetten daar zij slechts vlees en bloed zijn. Wij dienen te beseffen dat alle gesproken woord door mensen getoetst moet worden aan Gods woord in de de heilige schrift, het is u plicht dat te doen. Dus niet klakkeloos een uitleg van een oudvader of dominee uit de Bijbel overnemen. Toets al het gesproken woord aan Gods Woord, we zijn onverschillig geworden en nemen klakkeloos een traditie of oudvader over, want… het voelt zo fijn… zo vertrouwd. Luthers jodenhaat vormde geen uitglijder, maar behoorde tot de kern van zijn reactionaire geloofsleer.

In het roemruchte boek Mein Kampf rechtvaardigt Hitler zijn strijd tegen de Joden met de woorden: Luther was een groot man, een reus. Met een ruk doorbrak hij de schemering en zag hij de Jood zoals wij hem nu pas beginnen te zien (…) Ik doe slechts wat de Kerk al 1500 jaar doet, alleen ik doe het grondiger.”

De vroege kerk is er in geslaagd, met o.a. het anti-Joodse Concilie van Nicea in 325 nc, het verstaan van de bijbel te versluieren, en draagt daarmee schuld aan veel ellende die het Joodse volk is aangedaan, zoals kruistochten, Luther met zijn 7-punten plan tegen Joden (en door Hitler als grootste Duitser in de geschiedenis werd genoemd), de Holocaust, etc.

Onderstaande is waarom Hitler, (moge zijn naam wegrotten) zo ingenomen was met Luther.


“Over de joden en hun leugens”.

Door: Maarten Luther

gepubliceerd in 1542

De volgende citaten komen uit dat boekje:

Luthers introductie:

Ik had besloten niet meer over of tegen de joden te schrijven. Maar nadat ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen, te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van joden, en die Christenen gewaarschuwd hebben voor hen op hun hoede te zijn. Ik zou niet hebben kunnen geloven dat een Christen door de joden kon worden beetgenomen om te geloven dat hun verstoting en ellende niet aan hen zelf te wijten was. Echter, de duivel is de god van de wereld, en waar Gods woord afwezig is heeft hij het gemakkelijk, niet alleen bij de zwakken maar ook bij de sterken. Moge God ons helpen. Amen.

Citaten:

 • Hij noemde ze niet Abrahams kinderen, maar addergebroed (Matt.3:7). Oh, dat was te beledigend voor het edele bloed en ras van Israel, en ze riepen, Hij is bezeten door een demon (Matt.11:18). Onze Heer noemt ze ook addergebroed; verderop in Johannes 8 (39, 44) zegt Hij: Als jullie Abrahams kinderen waren, zouden jullie doen wat Abraham deed. Jullie zijn van jullie vader de duivel. Het was onverdraaglijk voor ze om te horen dat ze niet Abrahams kinderen maar die van de duivel waren, noch kunnen ze het heden verdragen dat aan te horen.
 • – Daarom zijn de verblinde joden waarlijk stomme dwazen. –
 • – Beschouw nu deze miserabele, blinde en gevoelloze mensen. –
 • – Hun blindheid en arrogantie zijn zo massief als een ijzeren berg. –
 • – Leer hiervan, beminde Christen, wat je doet als je de blinde joden toestaat je te misleiden. Dan zal het gezegde werkelijk van toepassing zijn: Wanneer de blinde de blinde leidt, zullen beiden in de kuil vallen Lukas 6:39). Je kunt niets van ze leren behalve hoe je de goddelijke geboden verkeerd moet begrijpen. –
 • – Wees daarom op je hoede voor de joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de reputatie van God en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt. –
 • – Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets anders eten of een draad van kleding dragen die zij niet van ons gestolen hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid. –
 • – Echter, het perfect beheersen van de kunst van liegen hebben zij niet verworven; ze liegen zo onhandig en ongerijmd, dat iedereen die maar een beetje oplet het gemakkelijk kan doorzien. –
 • – Maar voor ons Christenen staan ze als eeen afschrikwekkend voorbeeld van Gods toorn. –
 • – Als ik al de andere geloofsartikelen van het Joodse religie moest weerleggen, zou ik verplicht zijn om zoveel tegen ze te schrijven en voor net zo lang als zij de tijd hebben gehad hun leugens uit te vinden, dat wil zeggen, meer dan tweeduizend jaar. –
 • – Christus en zijn woord kunnen nauwelijks worden gehoord door de schade die het ongedierte toebrengt aan godsdienstige riten. –
 • – Heb ik u al niet eerder verteld dat een jood een dergelijk edel, kostbaar juweel is dat God en alle engelen dansen wanneer hij afblaast? – (afblazen = een wind laten)
 • – Ach, het kan niets anders dan Gods verschrikkelijke toorn zijn die het mogelijk maakt dat iemand tot zo een bodemloze diepte van duivelachtigheid, helse en krankzinnige laagheid en jaloezie kan zinken. Als ik me zou willen wreken op de duivel zelf, zou ik nog niet in staat zijn hem alle kwaad en ongeluk toe te wensen die Gods toorn aan de joden toebrengt, die ze dwingt zo monsterachtig te liegen en godslasteren in weerwil van hun eigen geweten. In ieder geval zullen ze hun beloning krijgen voor het constant liegen tot God. –
 • – Nee, men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien. –
 • – maar ze dan voorgoed uit dit land verstoten. Want, zo hebben we gehoord, Gods woede met hen is zo intens dat zachtaardig mededogen er slechts toe leidt dat ze slechter en slechter worden, terwijl scherpe gerechtigheid ze maar weinig hervormt. Daarom, in ieder geval, eruit met ze! –
 • – En dat terwijl we ze bovendien rijk laten worden van ons zweet en bloed, terwijl wij arm blijven en zij het merg uit onze botten zuigen. –
 • – In het kort, waarde prinsen en heren, diegenen onder u die joden onder uw onderdanen hebben, als mijn raad u niet bevalt, zoek beter advies, zodat u en wij allen verlost worden van de ondraaglijke last van de joden, zodat we tegenover God niet medeschuldig zullen worden bevonden in de leugens, de godslastering, de smaad en de vloeken waarin de waanzinnige joden zich zo vrijelijk en wellustig laten gaan tegen de persoon van onze Heere Jezus Christus, zijn lieve moeder, alle Christenen, alle autoriteit, en ons zelf. Gun ze geen bescherming, vrijgeleide of gemeenschap met ons, met deze oprechte raad en waarschuwing wens ik mijn geweten te zuiveren en te ontlasten. –
 • – Laat de regering dat deel voor hun rekening nemen, zoals ik heb voorgesteld. Maar of de regering nu optreedt of niet, laat iedereen zich ten minste laten leiden door zijn eigen geweten, om voor zichzelf een definitie of beeld van een jood te vormen. –

We moeten echter voorkomen dat we ze bestendigen in hun onbeheerste leugenachtigheid, lastering, vloeken en smadelijk gedrag. Noch moeten we onszelf partner maken in hun duivels fulmineren en geraas door ze te beschermen, door ze voedsel, drinken en onderdak te verschaffen, of andere humane daden. –

 • – Daarom zijn wij Christenen, op onze beurt, verplicht hun onbeheerste en bewuste godslastering niet te tolereren. –
 • – Daarom moet het niet gewaagd worden dit als een onbelangrijke zaak te beschouwen, maar als een zeer ernstige, om raad hiertegen te zoeken om onze zielen van de joden te redden, dat wil zeggen van de duivel en eeuwige dood. Mijn advies, zoals ik eerder gezegd heb, is:
 • Ten eerste, dat hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is, zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien.
 • Ten tweede, dat al hun boeken, hun gebedenboeken, hun Talmoed geschriften, en ook de hele bijbel van ze afgenomen wordt, ze geen blad over te laten, en dat deze bewaard worden voor degenen die mogelijk bekeerd worden.
 • Ten derde, dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven, en openlijk te preken onder ons en in ons land.
 • Ten vierde, dat hen verboden wordt de naam van God uit te spreken binnen ons gehoor. Want hiernaar kunnen we niet met een zuiver geweten luisteren of het tolereren.
 • Degene die deze naam (God) hoort van een jood moet de autoriteiten inlichten, of anders mest naar hem gooien en hem wegjagen. –
 • – Maar wat zal gaan gebeuren zelfs als we hun synagogen afbranden en ze verbieden openlijk God te prijzen, te bidden, te preken, Gods naam uit te spreken? Dan zullen ze het nog blijven doen, in het geheim. Als we te weten komen dat ze dit in het geheim doen, is het hetzelfde als dat ze dit openlijk zouden doen. Want onze kennis van hun geheime activiteiten en onze tolerantie hiervoor houdt in dat ze toch niet geheim zijn en op deze manier wordt ons geweten bezwaard voor God. –
 • – Als we onze handen willen wassen van deze godslastering van de joden en niet willen delen in hun schuld, moeten we ons van hun gezelschap scheiden. Ze moeten het land uitgejaagd worden. –
 • – Ze blijven onze dagelijkse moordenaars en bloeddorstige vijanden in hun harten. Hun gebeden en vervloekingen leveren daar bewijs voor, alsmede de talloze verhalen waarin hun martelingen van kinderen vermeld worden en alle soorten misdaden waarvoor ze vaak op de vuurstapel verbrand werden of verbannen. –
 • – dat iedereen ze wel graag kwijt zou willen. –
 • – Ongetwijfeld doen ze nog meer en smeriger dingen dan die waar wij van afweten. –
 • – Als ik macht had over de joden, zoals onze prinsen en steden hebben, zou ik hun liegende monden streng aanpakken.
 • – Zij (regeerders) moeten handelen zoals een goede dokter doet, die wanneer gangreen inzet, zonder genade te werk gaat om te snijden, zagen, en vlees, aderen, botten en merg verbrandt. In dit geval moet dezelfde procedure in gang worden gezet. Verbrandt hun synagogen, verbied alles wat ik eerder uiteengezet heb, dwing ze tot werk, en behandel ze streng, zoals Mozes deed. Als dat niet helpt, moeten we ze als dolle honden verjagen. –
 • – Ik hoop dat mijn essay een Christen (die in ieder geval geen jood wil worden) voorziet van voldoende materiaal om zichzelf niet alleen te kunnen verdedigen tegen de verblinde, venijnige joden, maar om ook de vijand te worden van de kwaadwilligheid, leugens en vervloekingen van de joden, en te begrijpen dat hun geloof niet slechts vals is, maar dat ze zeker ook door alle duivels bezeten zijn. Moge Christus, onze lieve Heer, ze genadig bekeren en ons standvastig en onwankelbaar behoeden in onze kennis van hem, die het eeuwige leven betekent. Amen.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op