Wees niet bang, houd stand!
juli 24, 2016
De volle zekerheid van het geloof
juli 26, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. Genesis 39:12

In de strijd tegen sommige zonden lijft er geen andere manier om te overwinnen over dan te vluchten. Van oude natuurkundigen weten wij dat sommige dieren kunnen overwinnen door hun slachtoffers met hun ogen te betoveren. Zo kan de aanblik van het kwaad ons al in ernstig gevaar brengen. Als jij vrij wilt zijn van slechte daden, vlucht dan voor elke gelegenheid daartoe. Laten we een verbond met onze ogen maken, zodat we op geen enkele manier in verzoeking zullen komen, want onze zonden hebben maar een vonk nodig om direct te ontvlammen. Wie zou de gevangenis van een melaatse zonder na te denken, binnengaan en rustig gaan slapen op een plek waar de kans op deze vreselijke besmetting zo groot is? Alleen iemand die melaats wil worden, zou zich hieraan blootstellen. Als de zeeman wist hoe hij een storm moest ontlopen, zou hij dat liever doen dat zich eraan wagen. Bedachtzame stuurmannen hebben niet de behoefte om uit te proberen hoe dicht zijn langs een zandbank kunnen zeilen, of hoe vaak zij op een rots kunnen stoten zonder een lek te krijgen. Hun doel is om zoveel mogelijk in het midden van een veilig vaarwater te blijven. Het is mogelijk dat ik vandaag aan een groot gevaar blootsta. Het is mijn gebed dat ik de wijsheid van een slang mag bezitten om mij er ver vandaan te houden en om dit gevaar te ontwijken. Ik heb meer aan de vleugels van een duif dan aan de klauwen van een leeuw. Het is waar dat het erop lijkt dat ik verlies lijd als ik het gezelschap van slechte vrienden veracht, maar ik kan beter mijn kleed dan mijn karakter verliezen. Het is niet noodzakelijk dat ik rijk ben, maar het is wel noodzakelijk om rein te zijn. Geen vriendschapsbanden, geen lichamelijke aantrekkingskracht, geen verstandelijke overwegingen of pijlen van spot mogen mij afbrengen van het verstandige besluit om de zonde te ontvluchten. Ik moet de duivel weerstaan, en dan zal hij van mij weg vluchten. Maar ik moet de lusten van het vlees ontvluchten, want anders zullen zij mij zeker overmeesteren. O God van heiligheid, bewaar Uw Jozef, laat mevrouw ijdelheid ons niet betoveren met haar gemene inblazingen. Laat de afschuwelijke drie-eenheid van de wereld, het vlees en de duivel ons nooit overwinnen.

Send this to friend