Onze verantwoordelijkheid in het geloof
augustus 19, 2016
Vraag om grote dingen
augustus 20, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De man, liefelijk in psalmen van Israël…2 Samuël 23 vers 1

Van al de heiligen over wie we in de Heilige Schrift lezen, heeft David de meest verschillende en aangrijpende ervaringen. Ook de meest heerlijke ervaringen. We lezen in zijn geschiedenissen over verzoekingen en beproevingen, zoals we bij niemand anders vinden. Hij is hierin een heel duidelijke schaduw van onze Heere. David kende de beproevingen die zowel mensen van een hoge als van een lage stand tegenkomen. Koningen hebben hun moeilijkheden, en David droeg een kroon. Een landman heeft zijn zorgen, en David hanteerde de herdersstaf. Een zwerver heeft veel tegenslagen, en David woonde in spelonken. Een hoofdman heeft zijn lasten, en ook David heeft deze ondervonden. Hij raakte teleurgesteld in zijn vrienden; zijn raadsman Achitofel liet hem in de steek. ‘Zelfs de man die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt (Psalm 41).’ Maar zijn ergste vijanden kwamen uit zijn eigen huis. Zijn kinderen waren zijn grootste verdriet. Verzoekingen van armoede en rijkdom, van eer en laster, van gezondheid en zwakheid testten hem allemaal uit. Verzoekingen van buitenaf verstoorden zijn vrede, en verzoekingen van binnenuit bedierven zijn blijdschap. David had de ene beproeving net achter de rug, voor de volgende zich al weer aandiende. Als hij nog maar net uit de moedeloosheid verlost was, werd hij weer in een andere diepte geleid. Al Gods golven gingen over zijn hoofd. Het is waarschijnlijk hierom dat beproefde christenen zo genieten van de psalmen van David. Wat de toestand van hun ziel ook is, David heeft hun gevoelens nauwkeurig omschreven. Hij was heel goed bekend met alles wat er om kan gaan in het menselijke hart. Hij ontving zijn lessen namelijk op de school van de persoonlijke ervaring, en dit is de beste school die er is. Als wij ook op deze school genomen worden en opgroeien in de genade, zullen wij de psalmen van David steeds meer gaan waarderen. We zullen ondervinden dat het groene weiden voor ons zijn. Laat de ervaring van David jou ook deze dag leiden.

Send this to friend