Vergeet niet een van Zijn weldaden
juli 9, 2016
Toerusten, bevestigen, versterken en funderen
juli 11, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…medeburgers van de heiligen… Efeze 2:19

Wat betekent het om burgers van de hemel te zijn? Het betekent dat wij onder het bestuur van de hemel staan. Christus, de Koning van de hemel, regeert in onze harten; ons dagelijkse gebed is: ‘Uw wil geschiede, in de hemel en op aarde.’ De besluiten die van de genadetroon afkomen, worden door ons gewillig ontvangen en met blijdschap gehoorzaamd. Als burgers van de hemel delen wij ook in de hemelse eer. De heerlijkheid van de zaligen is nu al van ons, want wij zijn nu al kinderen van God. Wij hebben koninklijk bloed. Wij dragen de smetteloze mantel van de gerechtigheid van de Heere Jezus. De engelen zijn ook nu al onze dienaren. De heiligen zijn ons gezelschap. Christus is onze oudste Broer, God is onze Vader en een onverwelkelijk kroon is ons loon. Wij delen in de eer van het burgerschap, want wij zijn gekomen tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Als burgers hebben wij gelijke rechten op al de hemelse goederen. De paarlen poorten zijn van ons; de muren van chrysoliet zijn van ons; het azuren licht van de stad die geen kaars of licht van de zon nodig heeft, is van ons. De rivier van het water des levens is van ons. De twaalf soorten van vruchten die er groeien aan de bomen, zijn van ons. Er is in de hemel niets te vinden dat niet van ons is. Tegenwoordige en toekomende dingen, alles is van ons. Wij genieten van de zegeningen van de hemel. Verblijden de heiligen in de hemel zich over zondaren die zich bekeren, en over verlorenen die terugkeren – wij ook! Prijzen zij de heerlijkheid van de overwinnende genade? Wij doen hetzelfde! Werpen zij hun kronen aan de voeten van Jezus? Ook wij geven de eer, die wij soms ontvangen, aan Hem! Zijn de hemelburgers in vervoering door de glimlach van Jezus? Hij is voor ons, die hier beneden wonen, niet minder kostbaar! Zien zij uit naar de wederkomst? Wij verwachten Hem ook, en verlangen er net zo naar! Als wij dan medeburgers van de heiligen zijn, laten onze wandel en onze daden dan met onze hoge afkomst in overeenstemming zijn!

Send this to friend