Een verandering van Naam
juli 26, 2017
Vernedering en verhoging
juli 28, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn’. Handelingen 13:34

Niets van de mens is zeker, maar alles van God is wel zeker. Vooral de barmhartigheid van het verbond is zeker, zoals David zei: ‘Een eeuwig verbond, dat in alles wel geordineerd en bewaard is’.
Wij zijn er zeker van dat de Heere het meent met Zijn barmhartigheid. Hij sprak niet alleen maar woorden, maar er is waarheid in elk van Zijn beloftes. Zijn barmhartigheden zijn inderdaad barmhartigheden. Zelfs wanneer het lijkt dat een belofte op de dood zal uitlopen, zal dit nooit gebeuren, want onze goede HEERE is trouw aan Zijn woord. We zijn er zeker van dat de Heere Zijn beloofde barmhartigheden aan al Zijn kinderen zal geven. Zij zullen aan al de uitverkorenen van de HEERE worden gegeven. Zij zijn zeker voor het hele zaad, van het de kleinste tot de grootst van hen. We zijn er zeker van dat de HEERE Zijn barmhartigheden zal blijven geven aan Zijn eigen volk. Hij zal het niet eerst geven om het daarna weer van hen af te nemen. Wat Hij ons heeft gegeven is een teken van veel meer. Wat we nog niet ontvangen hebben, zal zo zeker aan ons gegeven worden alsof we het al bezitten. Daarom, laten we wachten op de HEERE en stil zijn. Er is geen goede reden voor de minste twijfel. Gods liefde en woord zijn trouw en waar. Veel dingen zijn twijfelachtig, maar van de Heere zingen we –


Want Zijn gunst alom verspreid
Zal bestaan in eeuwigheid.

Send this to friend