Geroepen heiligen
juli 5, 2016
Wie naar Mij luistert, zal veilig wonen.
juli 6, 2016
Show all

Meer dan overwinnaars

Romeinen 8:32-39

32 Hij heeft zelfs niet Zijn Zoon willen sparen
om voor ons het heil te vergaren.
Als Hij ons zo heeft willen gedenken
zal Hij dan ons niet in Hem alles schenken?
33 Wie zal beschuldigen wat Hij heeft verkoren?
Wie durft te zeggen, ‘zij gaan verloren’,
terwijl zij uit Geest opnieuw zijn geboren?
Wij roemen in God, de God Die ‘genadigt,
ja meer nog, ’t is Hem ook Die rechtvaardigt.
’t is echter ook, de God Die verteert
een ieder Die ’t leven met Hem niet begeert.
’t is Christus, Zijn Zoon, Die Zijn leven eens gaf,
ja meer nog, die opstond uit de kuil van het graf.
Die opvoer ten hemel, en des Rechterhands zit
waar Hij tot het einde der tijd voor ons bid.
35 Er is niets, wat ons van Zijn liefde kan scheiden,
geen verdrukking, of benauwdheid van allerlei zijden,
geen vervolging, of honger, ja niets doet ons kwaad,
geen naaktheid, geen gevaar, nee zelfs niet het zwaard.
36 Toch staat er wel degelijk beschreven
dat de Zijnen ter slachting worden gedreven.
Omwille van Hem, als slachtschapen beschouwd
dag in en dag uit, al wie op Jezus betrouwt.
37 Toch mogen wij in Hem overwinnaars wezen
omdat Hij ons lief heeft -Zijn Naam zij geprezen-.
38 Want noch dood, noch leven, noch overheden,
noch krachten, noch ’t heden, noch toekomstigheden,
39 noch hoogte, nog diepte, noch wat voor een schepsel
niets van dat alles is de liefde ’n beletsel
die uitgaat van God, in Jezus, de Christus.
“Hij is Heere”, luid onze belijdenis.

Send this to friend