Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd
april 22, 2016
Een vaste overeenkomst | And because of all this we make a sure covenant
april 24, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:37

Wij gaan naar Christus toe om vergeving te ontvangen, maar vaak zien we daarna weer op de wet en verwachten we daar de kracht van om onze zonden te bestrijden. Paulus wijst ons hierin terecht: ‘O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?’ Ga met je zonden naar het kruis van Christus, want de oude mens kan alleen daar gekruisigd worden; wij zijn met Hem gekruisigd. Het enige wapen waarmee je tegen de zonde kunt strijden, is de speer die de zijde van de Heere Jezus doorstak. Om het duidelijk te maken zal ik een voorbeeld geven. Misschien verlang je ernaar om je slechte humeur te overwinnen. Maar hoe ga je dan te werk? Het is heel goed mogelijk dat je nooit de juiste weg bewandeld hebt door er mee tot Jezus te gaan. Hoe ontving je de zaligheid? Je kwam tot Jezus, zoals je was, en je geloofde dat Hij je kon redden. Op dezelfde manier moet je met je slechte humeur omgaan. Het is de enige weg waarin je het zult kunnen doden. Ga naar het kruis en zeg tegen de Heere Jezus: ‘Heere, ik vertrouw op U om mij hiervan te verlossen.’ Dit is de enige weg die er bestaat om deze zonde de doodsteek te geven. Heb je last van allerlei verkeerde verlangens? Voel je dat de wereld je de baas wordt? Je kunt er tegen strijden zo lang je wilt, maar als het je boezemzonde is, zul je er nooit van verlost worden dan alleen door het bloed van de Heere Jezus. Ga er mee naar Christus. Zeg tegen Hem: ‘Heere, ik heb op U vertrouwd, en Uw Naam is Jezus, want U verlost Uw volk van hun zonden; Heere, dit is één van mijn zonden, verlos mij er toch van!’ Alle godsdienstige bezigheden die je buiten Christus om verricht, zullen je niet helpen. Je gebeden, je tranen en je berouw – het is alles bij elkaar genomen van geen waarde als het los van Hem blijft. Niemand dan Jezus kan hulpeloze zondaren redden, en hulpeloze heiligen evenmin. Als je overwinnaar wilt zijn, moet je het zijn door Hem, Die ons heeft liefgehad. De bladeren van onze lauwerkrans moeten groeien onder de olijfbomen van Gethsémané.

Send this to friend