Gebruik je Talenten
augustus 7, 2016
Zij weven spinnenwebben
augustus 8, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Met recht hebben zij U lief.  Hooglied 1 vers 4

De gelovigen hebben een diepere liefde voor de Heere Jezus dan zij voor iemand anders zouden durven hebben. Zij zouden hun vader en moeder nog liever verliezen dan afscheid van Christus nemen. Het genot van de aarde houden zij niet zo vast als zij Hem vast houden in hun binnenste. Zij verloochenen zichzelf vrijwillig om Jezus’ wil, maar zij kunnen er niet toe gedwongen worden om Hem te verloochenen. Magere liefde kan door het vuur van de vervolging vergaan, maar de liefde van de echte gelovige gaat veel dieper. Mensen hebben al vaak geprobeerd om gelovigen van hun Meester te scheiden, maar hun pogingen zijn altijd zonder vrucht gebleven. Geen kronen of boze blikken konden deze verbinding verbreken. Deze liefde is niet alledaags, en daarom kan zij ook niet ongedaan gemaakt worden door de macht van de wereld. Geen mensen of duivels vonden een sleutel om dit slot te openen. Nooit schoot de satan meer tekort dan op de momenten waarop Hij probeerde om de band tussen twee door God aan elkaar verbonden harten te verbreken. We vinden in de Schrift de woorden: ‘Met recht hebben zij U lief.’ Niets kan deze uitspraak uitwissen. De innigheid van de liefde tot God moeten we vooral beoordelen naar het verlangen van de gelovigen en niet naar de praktijk van alledag. Het is namelijk onze dagelijkse klacht dat wij Hem niet genoeg liefhebben. O, dat onze harten meer konden bevatten! Wij roepen samen met Samuël Rutherford uit: ‘Had ik maar zoveel liefde als aarde en hemel konden bevatten, dan zou ik haar helemaal aan Christus kunnen geven!’ Maar de reikwijdte van onze liefde is echter maar één span, en onze toewijding is niet meer dan een druppel in een emmer, in vergelijking met Zijn verdiensten.
Maar als wij onze liefde afmeten naar onze bedoelingen, dan is zij wel groot. En daarom vertrouwen wij erop dat onze Heere haar op die manier beoordeelt. O, dat wij al de liefde van alle harten bij elkaar, aan Hem konden toewijden. We zouden alle liefde die er bestaat, willen verzamelen. Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk!

Send this to friend