Meer dan overwinnaar
juli 5, 2016
Israël, Rome en het vrederijk
juli 6, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.  Spreuken 1:33

De liefde van God straalt het meest en wordt het meest duidelijk tegen de achtergrond van Gods oordeel. Zij straalt als een eenzame ster, die door de spleten tussen de onweerswolken door schijnt. Zij is zo heerlijk als een oase, die in een zandwoestijn bloeit. Toen de Israëlieten Gods boosheid veroorzaakten door hun voortdurende afgoderij, strafte Hij hen door hen geen dauw en regen te geven, zodat er een zware hongersnood ontstond. Maar terwijl Hij dit deed, zorgde Hij er wel voor dat Zijn uitverkorenen veilig waren. Al staan alle beken droog, toch wordt er één voor Elia bewaard. En als deze ook opdroogt, heeft God nog wel een andere plek waar Hij hem kan onderhouden. En dit gold niet alleen voor Elia, maar de Heere had nog een aantal uitverkorenen die in een spelonk verstopt zaten, in groepen van vijftig. Zij werden ook van voedsel voorzien, en nog wel van de tafel van Achab, door Obadja, de godvrezende rentmeester van Achab. We kunnen dus de conclusie trekken dat Gods volk veilig is, wat er ook gebeurt. Aardbevingen kunnen de aarde laten schudden, de hemel kan zelfs in twee delen gescheurd worden, de wereld kan schipbreuk lijden, maar de gelovige is op dat moment even veilig als in de rustigste uren. Als de wereld te heet wordt om de gelovigen een plaats te kunnen bieden, dan zal de hemel hen opnemen. Wees daarom niet bang als je geruchten over oorlogen hoort. Laat je niet in beroering brengen. Wat er ook over de aarde moge komen, je zult veilig zijn onder de brede vleugels van Jehova. Vertrouw helemaal op Zijn belofte; rust in Zijn trouw, en bied het hoofd aan de zwartste toekomst. Voor jou is er niets verschrikkelijks in. Het enige wat je moet doen, is aan de wereld de zaligheid laten zien van het luisteren naar de stem van de wijsheid.

Send this to friend