Nederlands CH Spurgeon blog

augustus 22, 2017

Toorn tot Gods Glorie

” Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden.” Psalm 76:10 De goddelozen zullen woest zijn. Hun toorn […]
augustus 21, 2017

Tranen in de nacht, vreugde in de morgen

“Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.” Psalm […]
augustus 20, 2017

Zeven benauwdheden

“In zes benauwdheden zal Hij u verlossen, en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren.” Job 5:19 Elifaz sprak hierin de waarheid van God. […]
augustus 19, 2017

Beloning voor de rechtvaardigen

“En de mens zal zeggen: Immers is er vrucht voor den rechtvaardige; immers is er een God, Die op de aarde richt.” Psalm 58:11 Gods oordelen […]
Spring naar werkbalk