Nederlands CH Spurgeon blog

april 14, 2018

Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal – Tell the righteous it will be well […]
april 7, 2018

Verlos mij van bloedschulden

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!‭‭ ‭‭zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk […]
april 3, 2018

Gelijk een duif

En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif.”‭‭ Mt 3:16‭‭ ‭‭Gelijk de Geest Gods nederdaalde op de Heere Jezus, het hoofd der gemeente, evenzo daalt […]
april 2, 2018

Het‭‭ ‭welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan

Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het‭‭ ‭welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan.‭ ‭Isa 53:10‭‭‭ Bidt om de spoedige vervulling van […]
maart 31, 2018

Kinderdoop – ware en valse wedergeboorte

Ware en valse wedergeboorte – Door C.H. Spurgeon Het sprenkelen van een kind verandert niets aan dat kind; het is, zoals ik geloof, een ijdele ceremonie, […]
maart 31, 2018

Door Zijn striemen is ons genezing geworden

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.‭ ‭Jesaja 53:5‭‭ Pilatus leverde onze Heer aan de beulen over […]
maart 24, 2018

De Zoon des Mensen

‭‭ Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon ‭‭ De Zoon des Mensen.‭‭Joh 3:13 Hoe gedurig gebruikte onze Heer het woord: “Zoon des mensen”! Indien Hij gewild […]
maart 24, 2018

Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest.‭ Lu 10:21‭‭ De Zaligmaker was een man van […]
maart 20, 2018

gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft

Een korte videomeditatie van Charles Haddon Spurgeon Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph 5:25‭‭ Welk een gulden voorbeeld geeft […]
maart 19, 2018

En zij at, en werd verzadigd

Een korte meditatie van C.H. Spurgeon. En zij at, en werd verzadigd, en hield over.‭ ‭Ruth 2:14‭‭ Wanneer ons het voorrecht geschonken wordt te eten van […]
Spring naar toolbar