Nederlands CH Spurgeon blog

augustus 14, 2018

Het geheim achter Spurgeon’s evangelisatie succes

Heb je je ooit afgevraagd hoe Charles Spurgeon in zijn relatief korte leven zoveel heeft bereikt? We zouden het kunnen hebben over zijn drukke schema en […]
augustus 12, 2018

De boog in de wolken – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Deze boog zal gezien worden in de wolken. Gen. 9: 14. De regenboog is het teken van het verbond […]
augustus 11, 2018

Eeuwige vertroosting – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Eeuwige vertroosting.  2 Thess. 2:16. “Vertroosting” Er klinkt muziek in dat woord. Net als David’s harp verdrijft het de […]
augustus 10, 2018

De vergeving van je zonden – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De Zoon des mensen heeft macht op aarde de zonden te vergeven. Matth. 9:6 Dit is een van de […]
augustus 10, 2018

Wonen in het huis waar Spurgeon geboren is

Ik kreeg liefde en bewondering voor Spurgeon toen ik in het huis woonde waar hij was geboren. “… en wat ik gezegd heb over het verkondigen […]
augustus 9, 2018

Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. Mark. 16:9. Maria van Magdala was […]
augustus 8, 2018

Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Mark. 9: 23. Er zijn veel christenen die altijd twijfelen en angstig […]
augustus 8, 2018

Wie is Charles Haddon Spurgeon ?

Wie is Charles Haddon Spurgeon ? Wie is Charles Haddon Spurgeon? Deze Victoriaanse, Calvinistische, Baptisten-predikant staat bekend als de Prins der Predikers en was in zijn […]
augustus 7, 2018

Spurgeon Voor Iedere Avond – 7 Augustus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De satan heeft ons belet.  1 Thess. 2:18. Vanaf het eerste moment dat het goede in aanraking kwam met […]
augustus 6, 2018

De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Avond” De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld.  Ps. 72: 1 9. Dit is een uitgebreid gebed. Er is […]
augustus 6, 2018

Spurgeon Over De Hemel

De Hemel Wat komt er bij je op als je aan de hemel denkt? Zijn het engelen, of straten van goud? Perfecte vrede en geluk? Al […]
augustus 6, 2018

Preek van Spurgeon uitgesproken in Leiden, Holland

In 1863 bracht Charles Spurgeon een bezoek aan Nederland. De prins der predikers predikte tijdens zijn bezoek ook in de Pieterskerk te Leiden. Deze preek is […]
april 14, 2018

Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal – Tell the righteous it will be well […]
april 7, 2018

Verlos mij van bloedschulden

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!‭‭ ‭‭zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk […]
april 3, 2018

Gelijk een duif

En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif.”‭‭ Mt 3:16‭‭ ‭‭Gelijk de Geest Gods nederdaalde op de Heere Jezus, het hoofd der gemeente, evenzo daalt […]
april 2, 2018

Het‭‭ ‭welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan

Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het‭‭ ‭welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan.‭ ‭Isa 53:10‭‭‭ Bidt om de spoedige vervulling van […]
maart 31, 2018

Kinderdoop – ware en valse wedergeboorte

Ware en valse wedergeboorte – Door C.H. Spurgeon Het sprenkelen van een kind verandert niets aan dat kind; het is, zoals ik geloof, een ijdele ceremonie, […]
maart 31, 2018

Door Zijn striemen is ons genezing geworden

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.‭ ‭Jesaja 53:5‭‭ Pilatus leverde onze Heer aan de beulen over […]
maart 24, 2018

De Zoon des Mensen

‭‭ Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon ‭‭ De Zoon des Mensen.‭‭Joh 3:13 Hoe gedurig gebruikte onze Heer het woord: “Zoon des mensen”! Indien Hij gewild […]
maart 24, 2018

Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest.‭ Lu 10:21‭‭ De Zaligmaker was een man van […]
maart 20, 2018

gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft

Een korte videomeditatie van Charles Haddon Spurgeon Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph 5:25‭‭ Welk een gulden voorbeeld geeft […]
maart 19, 2018

En zij at, en werd verzadigd

Een korte meditatie van C.H. Spurgeon. En zij at, en werd verzadigd, en hield over.‭ ‭Ruth 2:14‭‭ Wanneer ons het voorrecht geschonken wordt te eten van […]
maart 18, 2018

Wees bang om bang te zijn

Korte Videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE, Jeremia 1:8 […]
maart 17, 2018

Ik heb u lief gehad

maart 17, 2018

Zalig zijn de vreedzamen

maart 17, 2018

Gesterkt in de genade

maart 16, 2018

Houd uw knecht ook terug van trotsheden

maart 14, 2018

Bewaar uw wegen

maart 13, 2018

Keer weder

maart 12, 2018

Wiens zijt gij?