Vader, ik heb gezondigd
februari 18, 2018
Een zuigeling in de genade
februari 23, 2018
Show all

‭Neem het kruis op en volg Mij. Mr 10:21‭‭

‭‭ Gij behoeft uw eigen kruis niet te maken, ofschoon het ongeloof een voortreffelijk timmerman is in het vervaardigen van Kruisen; ook wordt het u niet veroorloofd uw eigen kruis te kiezen, hoewel de eigen wil zo vaak heer en meester wil blijven. Maar een kruis wordt u beschikt en besteld door de goddelijke liefde. Blijmoedig moet gij het aannemen; gij moet het kruis ‭opnemen‭ als het kenmerk uwer keuze, en niet er voor blijven staan om het te bedillen. Deze avond gebiedt u Jezus uw schouder te buigen onder Zijn zacht juk. Schop er in knorrigheid niet tegen, trap er niet op door zelfverheerlijking; val er niet onder neer in wanhoop; ontloop het ook niet in angst en vreze, maar neem het op als een waar volgeling van Jezus. Jezus was een kruisdrager. Hij gaat ons voor op de weg van de smart. Voorzeker, geen betere gids zou gij kunnen begeren! En daar Hij een kruis draagt, welk een edeler last zou gij weten te begeren? De ‭via crucis‭ is de veilige weg; vrees niet Zijn doornige paden te betreden. Geliefden, het kruis is niet uit veren samengesteld, ook niet met fluweel bedekt, het is zwaar en voor onwillige schouders kneuzend; maar het is geen ijzeren kruis, al schildert uw vrees het met een ijzerkleur; het is slechts een houten kruis, en gij kunt het dragen; want de Man van smarten heeft het getorst. Neem uw kruis op, en door de kracht van Gods Geest zult gij het weldra zo beminnen, dat gij, evenals Mozes, de smaadheid van Christus niet zou willen ruilen voor de schatten van Egypte. Bedenk dat Christus het gedragen heeft, en het zal een zoete geur van zich geven; bedenk dat er eerlang de kroon op zal volgen, en de gedachte aan het toekomstig gewicht van de heerlijkheid zal de tegenwoordige last van moeite en verdriet niet weinig verlichten. De Heer stelle u in staat, nog vóór gij insluimert, uw geest in onderwerping aan de goddelijke wil te buigen, opdat gij, ontwakende met de zon van morgen, het kruis van de Heer moogt aanvaarden, met die heiligen en ootmoedigen geest, die een volgeling des Gekruisigden betaamt. ‭‭

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar