Perfecte Zuiverheid
juli 24, 2017
Een verandering van Naam
juli 26, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.” Daniël 12:13

We kunnen niet alle profetieën begrijpen, maar toch lezen we ze met plezier en niet met ontzetting. Er kan niets in het Vaderlijk besluit zijn dat Zijn kind zal verontrusten. Alhoewel de gruwel des verwoesting zal gezien worden, zal de ware gelovige niet verontreinigd worden. Maar hij zal gezuiverd worden, wit gemaakt worden en gelouterd worden. Hoewel de aarde verbrand wordt, zal er geen geur van vuur over de uitverkorenen komen. Te midden van het grote geweld en de ineenstorting van de werelden, zal de HEERE Jehovah de Zijne bewaren. Rustig en vastberaden in onze dienst, dapper in conflicten, geduldig in het lijden, zullen we onze weg volgen, en ons aan onze weg houden, en daarvan niet afwijken. Het einde zal komen. Laten we onze weg gaan totdat het komt. Rust zal van ons zijn. Alle andere dingen draaien heen en weer, maar onze fundament staat vast. God rust in Zijn liefde, en daarom rusten wij erin. Onze vrede is, en zal ooit zijn, als een rivier. Een deel van het hemelse Kanaän is van ons, en we zullen het bezitten, wat er ook gebeurd. De God van Daniël zal een waardig deel geven aan iedereen die durft uit te komen voor de waarheid en heiligheid zoals Daniël deed. Geen leeuwenkuil zal ons onze zekere erfenis ontnemen.

Send this to friend