Geen beperkingen
mei 17, 2017
Spreken namens God – Jeremia 15:19
mei 19, 2017
Show all

Door ervaring kun je anderen waarschuwen!

This page is also available in: English

Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan (..) heeft afgegeten. -Joel 2:25

Inderdaad, deze verwoeste jaren waarover je zucht, zullen je vergolden worden. God kan je zoveel genade geven, dat je de rest van je dagen veel goederen kunt verzamelen. Dat is een zekere vergoeding voor de jaren waarin je niet wedergeboren was. Daarover treur je in nederig berouw. De sprinkhanen van afvalligheid, wereldgelijkvormigheid en lauwheid beoordeel je nu als een vreselijke plaag. Je wenst dat ze nooit over je gekomen waren! De Heere heeft ze in genade weggenomen en je bent vol ijver om Hem te dienen. Geloofd zij Zijn Naam, je kunt zulke oogsten van geestelijke genade binnenhalen, dat die je vroegere onvruchtbaarheid wegnemen. Door rijke genade kun je je bittere ervaring gebruiken om anderen te waarschuwen. Je kunt des temeer in nederigheid, kinderlijke afhankelijkheid en boetvaardige geestelijkheid toenemen, vanwege je vroegere tekortkomingen. Als je waakzamer, jaloerser en liefdevoller bent, zul je verdienen aan je beklagenswaardige verliezen. De verwoeste jaren kunnen, door een wonder van liefde, vergolden worden. Lijkt het een te grote weldaad? Geloof erin en leef eruit. Dan kun je het verwezenlijken, precies zoals Petrus nuttiger werd nadat zijn hoogmoed was genezen, doordat zijn zwakheid aan het licht was gekomen. Heere, help me door Uw genade. – de uwe in Jezus, C.H. Spurgeon –

Send this to friend