Christus oordeel over ons antisemitisme
mei 4, 2016
Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn
mei 5, 2016
Show all

Belangrijke overdenkingen voor het bidden, door: Charles Haddon Spurgeon


1 De daad van het gebed is een zegen.

2 Bidden is de schatkamer van God binnengaan en de rijkdom uit een onuitputtelijk pakhuis verzamelen.

3 Bidden is naar de hemel gaan en Zijn handen vastpakken, de Godheid omarmen binnen de ziel, en gevoelen hoe het lichaam een tempel wordt van de Heilige Geest.

4 U bent voor de Heere; laat uw woorden weinig, maar uw hart vurig zijn.

5 Net zoals je tevergeefs kunt wachten dat een plant zonder lucht en water zal groeien, kun je tevergeefs verwachten dat je hart zal groeien zonder gebed en geloof.

6 U zult zien dat het verlangen om te spreken met God wordt versterkt door het feit dat alle andere bronnen van troost u niet helpen.

7 In alle omstandigheden van moeite en dilemma’s is het gebed  altijd binnen handbereik. Het schip van het gebed kan door alle verleidingen, twijfels, en angsten varen, rechtdoor tot aan de troon van God; en hoewel de gebeden dikwijls worden uitgezonden met kreunen, zuchten en smart, ze zullen beladen terugkeren met een rijkdom aan zegeningen!

8 De conditie van de kerk kan zeer nauwkeurig worden beoordeeld aan de gebedssamenkomsten. Zo is de bidstond een genade-meter, en daaruit kunnen de goddelijke werken onder Zijn volk beoordeeld worden. Als God bij een gemeente aanwezig is, dan moet het bidden. En als Hij er niet is, dan is een van de eerste tekenen van Zijn afwezigheid de laksheid in het gebed!

9 Het gebed is het beste antwoord op haat.

10 Een verwaarloosd gebed is de geboorteplaats van al het kwaad.

11 Het gebed is een kunst die alleen de Geest ons kan leren. Hij is de gever van alle gebed.

12 Niemand zal voortgang in de genade maken als hij het gebed verlaat.

13 De mens die weet hoe God Zich laat overwinnen in het gebed heeft de hemel en de aarde tot zijn beschikking.

14 Het gebed zelf is een kunst die alleen de Heilige Geest ons kan leren. Hij is de gever van alle gebed. Bid voor het gebed, bid of je mag bidden.

15 Als je verlangt naar de overweldigende prachtige kracht in het gebed, moet u in de liefdevolle en blijvende vereniging met de Heere Jezus Christus blijven.

16 Het krachtigste wapen in de strijd van het gebed is Gods belofte!

17 Koude gebeden vragen om afwijzing!

18 Onuitsprekelijke zuchtingen zijn vaak gebeden die niet geweigerd worden.

19 Het ware gebed is het handelen van het hart met God.

20 Christenen zijn gemaakt om God te verheerlijken. We zijn nooit in ons element, totdat we Hem loven.

21 Soms, wanneer we niet die ruimte in onze gebeden ontvangen, als we kapot en neergeslagen zijn, dan is het wanneer we echt worstelen en heersen in het gebed.

22 Het is zeker en goed dat God mij uitverkoos voordat ik geboren werd, omdat hij dit zeker niet achteraf gedaan zou hebben.

23 Gebed pluimt de vleugels van Gods jonge arendjes, zodat ze kunnen leren om boven de wolken uit te klimmen. Gebed geeft innerlijke kracht aan Gods krijgers en stuurt ze weer terug naar de geestelijke strijd met hun spieren versterkt en hun harnas op zijn plaats.

24 Wij weten niet wat het gebed niet kan doen!

25 U moet alle aardse schatten uit uw hart houden, en laat Christus uw schat zijn, vraag Hem in je hart.

26 Niets brengt een dergelijke magerheid in de ziel van een mens als een gebrek aan gebed.

27 Gebed is de grote twijfel vernietiger, het hersteld ruïnes, het is het tegengif voor alle angsten.

28 Al het goede is geboren in het gebed, en al het goede komt voort uit het gebed.

29 Houd aan in het gebed, hoewel de zegen teer is, zal het komen op Gods eigen tijd.

30 Nog nooit is er een geval geweest van een mens die op zoek was naar geestelijke zegeningen van God zonder ze te ontvangen te hebben.

31 Of we het nu leuk vinden of niet, vragen is de regel van het koninkrijk.

32 Alles wat ons laat bidden is een zegen.

33 Ik zou liever een man leren bidden dan tien mannen leren prediken.

34 Als Gods zegeningen naderen, zijn dat als voetstappen wat ons nog meer doet verlangen om te bidden.

35 … Hij die op aarde nooit op zijn knieën zit, zal in de hemel nooit op zijn voeten staan.

36 … De kracht van het gebed kan nooit worden overschat. Zij die God niet kunnen dienen door de prediking vinden dat niet erg, want als een man kan bidden kan hij alles doen. Hij die weet hoe hij God kan overwinnen in het gebed heeft de hemel en de aarde tot zijn beschikking.

37 … Het ware gebed wordt gemeten door het gewicht, niet op lengte. Een enkele kreun voor Gods aangezicht geeft meer volheid aan het gebed dan een biecht van grote lengte.

38 Een echte gebed is een inventarisatie van de behoeften, een catalogus van benodigdheden, een blootstelling van geheime wonden, een openbaring van verborgen armoede… mijn broeders, we weten er maar weinig van hoeveel van onze gebeden een gruwel zijn voor God.

39 Als de engelen hun aangezicht voor U versluieren, zal ik dan tevreden zijn met het brabbelen door middel van een formulier zonder ziel en geen hart?

40 Gods genade bezoekt elk huis, waar ’s nachts en’ s morgens gebeden zijn gemaakt, maar waar deze worden verwaarloosd, is de zonde gemaakt.

41 Het ware gebed is een benadering van de ziel door de Geest van God naar de troon van God.

42 Het ware gebed is niet louter een mentale oefening, noch een vocale prestatie. Het is een geestelijke handel met de Schepper van hemel en aarde.

43 Als je alles kan krijgen door het te vragen in Zijn Naam, en niets zonder te vragen, dan smeek ik je om te zien hoe absoluut noodzakelijk het gebed is.

44 Oh, die koude gebeden die sterven op onze lippen! Die bevroren smekingen zouden niet eens de harten van mensen bewegen, hoe moeten die het hart van God bewegen?

45 Onze groei in het gebed kan voor ons zijn als een test van onze groei in alle andere opzichten.

46 Onze Heere vertelt ons een onbetwistbaar feit: dat door alle eeuwen heen is uitgekomen dat vragen gevolgd wordt door het ontvangen.

47 Onze gebeden kunnen heel mooi zijn in verschijning, zij kunnen lijken op een toonbeeld van toewijding, maar tenzij er een geheime geestelijke kracht in is, zijn zij toch enkel ijdele dingen.

48 Bid tot je kunt bidden; bid om te worden geholpen om te bidden en geef niet op te bidden omdat je niet kunt bidden. Want als je denkt dat je niet kunt bidden, is dat het moment wanneer je bidt.

49 Gebed kan nooit in overmaat.

50 Gebed omgordt menselijke zwakheid met goddelijke kracht, verandert de menselijke dwaasheid in hemelse wijsheid, en geeft aan onrustige stervelingen de vrede van God.

51 We weten niet wat het gebed kan doen.

52 Gebed is de kracht van het schepsel, zijn adem en zijn wezen.

53 Gebed is niet een harde eis: het is de natuurlijke plicht van een schepsel naar zijn schepper, de eenvoudigste hommage die menselijke behoefte kan besteden aan de goddelijke vrijgevigheid.

54 Het gebed is de slanke zenuw die de spier van Almacht wriemelt.

55 Trotse gebeden stoten het hoofd aan de bovenkant van de deur der genade, zij kunnen nooit het portaal passeren.

56 Zal ik in uw aanwezigheid, o mijn God, U spotten met koude woorden? De prediker en leraar van het evangelie vraagt uw gebeden: en het is een deel van de taken voor de hoorders die worden onderwezen dat zij bidden voor degenen die hen uit Gods Woord leren te bidden.

57 De mens die, ondanks de leer van de Schrift, probeert te bidden zonder een Redder, beledigt de godheid.

58 Het schip van het gebed kan door alle verleidingen, twijfels en angsten varen, recht omhoog naar de troon van God.

59 Er is een algemene vorm van bidden die faalt bij gebrek aan precisie. Het is alsof er een regiment soldaten al hun wapens ergens moet af vuren. Mogelijk dat iemand gedood zou worden, maar de meerderheid van de vijand zou worden gemist.

60 Wij bidden altijd het beste als we bidden uit de diepte, wanneer de ziel laag genoeg is krijgt ze een hefboomeffect; We kunnen dan smeken tot God.

61 We moeten ernstig zijn, anders hebben we geen recht om te hopen dat de Heere ons gebed zal horen.

62 We zullen elke eigenschap van God de Allerhoogste vinden door het gebed als een grote stormram, waarmee we de poorten van de hemel kunnen openen.

63 Als we de Heere koelhartig en niet vurig bidden, dan stoppen wij als het ware Zijn hand, en weerhouden wij Hem om ons de zegen te geven, we doen slechts maar alsof we op zoek zijn naar Zijn zegen.

64 Bidden zonder Christus is bidden zonder hoop.

65 Gebed en lofprijzing zijn de riemen waarmee een man zijn boot kan roeien in de diepe wateren van de kennis van Christus.

66 Ik ken geen betere thermometer om uw geestelijke temperatuur te meten dan de maat van de intensiteit van uw gebed.

67 Gebed trekt het touw beneden in de toren, en de grote klokken galmen boven als muziek in de oren van God.

68 Hij die communiceert met de hemel is de man die het touw moedig grijpt en steeds uit alle macht trekt.

69 Ik heb mijn gebeden beperkt tot één gebed, namelijk, dat ik mag sterven aan mijzelf, en leven in Hem.

70 Je hebt een glorieuze helper – de Heilige Geest – en door Zijn kracht kun je deze wonderen van heiligheid bereiken.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op