Een grote menigte volgde Hem – C.H. Spurgeon
april 9, 2016
Mijn beenderen ontwricht – C.H. Spurgeon
april 11, 2016
Show all

  Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De plaats die Schedel genoemd werd… Lukas 23:33

De heuvel Golgotha is de heuvel van de troost; het huis van de troost is gebouwd van het hout van het kruis; de tempel van de hemelse zaligheid is gefundeerd op de gespleten rots – gespleten door de speer, die Zijn zijde doorstak. In de heilige geschiedenis is er geen tafereel dat de ziel zo verblijdt als dit tragedie op Golgotha.

Hoe wonderbaar, dat ’t somberste uur,
dat ooit op aarde is aangebroken,
Het hart vervult met zaal’ger vuur
dan ooit op aarde wordt ontstoken!

Uit het nachtelijke duister van Golgotha stroomt nu licht, en ieder grassprietje bloeit er nu liefelijk, in de schaduw van het eens vervloekte hout. Op de plaats waar Jezus versmachtte van de dorst, heeft de genade een bron gegraven waaruit voortdurend water omhoog springt, zo helder als kristal. Iedere druppel van dit water is in staat om de smarten van de mensheid te verzachten. Misschien heb jij tijden van strijd gehad, maar je zult belijden dat je geen troost vond op de berg Sinaï, maar dat het vooral Getsemané, Gabbatha en Golgotha waren, die je tot troost geweest zijn. De bittere kruiden van Getsemané namen het bittere uit jouw leven weg; de gesel van Gabbatha nam jouw zorgen weg, en de klachten van Golgotha verdreven al onze klachten.
Wij zouden de liefde van Christus nooit hebben gekend in al haar hoogten en diepten, als Hij niet gestorven was, en we zouden de diepe liefde van de Vader ook nooit hebben beseft, als Hij Zijn Zoon niet overgegeven had in de dood. Al de barmhartigheden die wij ontvangen, zingen van deze liefde, net zoals een schelp die wij aan ons oor houden, naar de diepe zee ruist, waaruit zij afkomstig is. Maar als wij de oceaan zelf willen horen, moeten we niet zien op de dagelijkse zegeningen, maar op de gebeurtenissen van de kruisiging. Als je de liefde wilt leren kennen, moet je naar Golgotha gaan en de Man van Smarten zien sterven.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op