Spurgeon’s geheim over het opvoeden van Godvrezende kinderen
september 18, 2017
Een zeer gewillig volk
september 20, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“De Heere, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.” Sefanja 3:17

Wat een Woord is dit! God is in het midden van Zijn volk in alle majesteit en macht! Deze aanwezigheid alleen al is voldoende om ons te inspireren met vrede en hoop. Schatten van onbeperkte macht worden in onze Jehovah opgeslagen, en Hij verblijft in Zijn Kerk; daarom mag Zijn volk in vreugde juichen. We ervaren niet alleen Zijn tegenwoordigheid, maar Hij is ook bezig met Zijn voortreffelijke werk van verlossing. ‘Hij zal redden.’ Hij redt altijd: Daar ontleent Hij Zijn naam Jezus uit. Laat ons geen gevaar vrezen, want Hij is machtig om te redden. Maar dit is niet alles. Hij blijft altijd Dezelfde, Hij redt en Hij vindt rust in het liefhebben, Hij zal niet ophouden met liefhebben. Zijn liefde geeft Hem vreugde. Hij vindt zelfs een onderwerp voor een lied in Zijn geliefde. Dit is buitengewoon groot. Toen God de schepping had maakte, zong Hij niet, maar zei gewoon: ‘Het is goed’; maar toen Hij tot het verlossingswerk kwam, voelde de heilige Drie-eenheid een vreugde die in een lied uitgedrukt moest worden. Denk hier eens aan en wees verbaasd! Jezus zingt een huwelijkslied over Zijn uitverkoren bruid. Zij is voor Hem Zijn liefde, Zijn vreugde, Zijn rust, Zijn lied. O HEER Jezus, leer ons door Uw onmetelijke liefde om van U te houden, om zo voor U in vreugden onze levenspsalm te zingen.

<span title=”The Reason for Singing

“> 

Send this to friend