Veracht de profetieën niet
juni 13, 2016
Sara zei: God heeft mij doen lachen
juni 15, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Schep vreugde in de Heere… Psalm 37 vers 4

De bedoeling van deze woorden zal mensen die geen levende godsvrucht kennen, heel erg verbazen. Maar voor een oprechte gelovige zijn deze woorden de uiting van een belangrijke waarheid. Hier wordt het leven van een gelovige beschreven als het scheppen van vreugde in de Heere, en dit laat heel duidelijk zien dat het dienen van God ons leven vervult met vreugde. Goddeloze mensen en huichelaars zien het dienen van God nooit als een vreugdevol iets; het is voor hen slavernij, plicht of noodzaak, maar het is voor hen geen genoegen en zij genieten er ook niet van. Als zij nog godsdienstig bezig zijn, is het om er iets mee te winnen, of omdat zij het niet durven laten. De gedachte aan het scheppen van vreugde in deze dingen, is zo vreemd voor hen dat geen twee woorden in hun beleving meer van elkaar verschillen dan de woorden ‘heiligheid’ en ‘genoegen’. Maar zij die Christus kennen, begrijpen dat deze woorden nu juist zo’n heerlijke eenheid vormen. De poorten van de hel zullen deze woorden niet van elkaar kunnen scheiden. Zij die God met heel hun hart liefhebben, ervaren vreugde en vrede. De gelovigen ontdekken zoveel heerlijks in hun Heer, dat zij Hem zelfs zouden volgen, als de hele wereld Zijn Naam zou verwerpen. Zij dienen Hem niet uit gewoonte. Wij dienen God niet omdat wij ertoe gedwongen worden. Ons geloof is geen ketting waarmee wij vastgebonden zijn. Onze belijdenis is geen slavernij. Wij worden niet gedwongen om heilig te zijn en wij hoeven ook niet aangespoord te worden om onze plicht te doen. Nee, ons dienen van God is ons grootste geluk. Het is onze zaligheid. De woorden ‘vreugde’ en ‘God’ horen bij elkaar, net zoals een wortel bij een bloem hoort. Zij zijn net zo onafscheidelijk als de woorden ‘waarheid’ en ‘zekerheid’. Het zijn twee kostbare juwelen, die naast elkaar schitteren.

Send this to friend