Nut uit onnut
mei 18, 2017
Niet durven twijfelen – C.H. Spurgeon
mei 20, 2017
Show all

Gij zult als Mijn mond zijn!

This page is also available in: English

Spreken namens God:  Daarom, zo zegt de HEERE: Als u terugkeert, laat Ik u terugkeren, u zult voor Mijn aangezicht gaan staan. Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult u als Mijn mond zijn.  Jeremia 15:19

Spreken namens GodArme Jeremia! Waarom zeg ik dit toch zo? De huilende profeet was een van de voortreffelijkste knechten van God. Hij werd door God boven velen anderen geëerd. Toch werd hij gehaat, omdat hij de waarheid sprak. Het woord dat voor hem zo zoet was, was bitter voor zijn hoorders. Toch werd hij door de Heere aangenomen. Hij moest trouw blijven. Dan zou de Heere door hem blijven spreken. Hij moest vrijmoedig en trouw met de mensen handelen en het scheidingsmakende werk van de Heere uitvoeren onder de belijders van zijn dagen. Toen gaf de Heere hem het woord: ‘Gij zult als Mijn mond zijn.’ Wat een eer! Zou niet elke prediker, ja elke gelovige, daarnaar verlangen? Want wat een wonder is het dat God door je spreekt! Je zult stellige, zuivere waarheid spreken. En je zult het met kracht spreken. Je woord zal niet leeg terugkeren (Jes. 55:11). Het zal een zegen zijn voor hen die het ontvangen. En zij die het afwijzen, zullen er schade van ondervinden. Je lippen zullen velen voeden. Je zult de slapenden wakker maken en de doden tot het leven roepen. Lieve lezer, bid dat het zo mag zijn met alle gezonden dienstknechten van de Heere.

Send this to friend