Spurgeon boeken papier of digitaal

This page is also available in: English

SPURGEON BOEKEN

Spurgeon boeken


Wees bereid
Wees bereid
€13,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit boek bevat de mooiste overdenkingen uit het maandblad “The Sword and the Trowel’, dat uitgegeven werd door C.H. Spurgeon. In deze bloemlezing spoort Spurgeon de lezer aan bereid te zijn om God te ontmoeten. We moeten onze zinnen niet zetten op de vluchtige dingen van alledag, maar juist de genadetijd gebruiken om het eeuwige goed te zoeken. In beeldende taal wijst de auteur de zoekende zondaar steeds weer op Jezus, want wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. “Zie nu op Jezus’, zo roept Spurgeon ons op, “want vandaag is de aangename tijd!’


Uit de diepten roep ik tot U
Uit de diepten roep ik tot U
genezing voor gebrokenen van hart
Score 5.0 van 5 sterren.
€14,95
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Charles Spurgeon en zijn vrouw Susannah hebben allerlei vormen van lijden doorgemaakt. In de overdenkingen in dit boek behandelt Spurgeon vele soorten van verdriet en depressie vanuit hun persoonlijke ervaring. Spurgeon biedt pastorale hulp in het omgaan met verdriet door te wijzen op de enige Redder en Helper. Er is hoop voor gebrokenen van hart.


Naar Zijn belofte
Naar Zijn belofte
Score 4.0 van 5 sterren.
€9,75
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De Bijbel is een goudmijn vol beloften. Maar, zo schrijft C.H. Spurgeon, we moeten die beloften wel op waarde weten te schatten. Het zou jammer zijn om in armoede weg te kwijnen, omdat wij niet weten hoe rijk we zijn. Spurgeon spoort de lezer aan zichzelf te onderzoeken en de vraag te stellen: is Jezus Christus mijn Zaligmaker? Verwacht ik de hemelse zaligheid niet op grond van eigen streven, maar als gave van Gods vrije gunst? In twintig meditaties toont Spurgeon niet alleen de rijkdom van de beloften, maar laat hij ook zien hoe we die mogen gebruiken. Zijn lofzang op Gods beloften eindigt in het prijzen van de Vervuller van alle beloften, Christus. Dit is de herziene druk van het boek dat voorheen de titel Overeenkomstig de belofte had. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Spurgeons depressies
Spurgeons depressies
realistische hoop in donkere dagen
€14,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Bemoedigend boek voor mensen die aan depressiviteit lijden, Charles Haddon Spurgeon worstelde vaak met depressieve gevoelens. Hij wist zijn zwaarmoedigheid een plaats te geven in het grotere verhaal van de christelijke hoop. Wat hij in de duisternis ontdekte over Jezus kan voor ons een licht zijn in onze duisternis.Zack Eswine is predikant in Saint Louis Missouri en docent homiletiek aan het Covenant Theological Seminary. Hij schrijft vanuit zijn eigen ervaring met depressie. Ook verkrijgbaar als Ebook


Woorden voor elke dag
Woorden voor elke dag
€11,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De korte overdenkingen in dit boek zijn als schelpen op het strand. Om één voor één op te rapen, te bewonderen en te bewaren. De teksten zijn klein, maar bieden stof tot nadenken voor een hele dag. Spurgeon roept de lezer op om zijn leven tegen het licht van Gods Woord te houden. –  Ook verkrijgbaar als Ebook


Spurgeon, Aller oog zal Hem zien
Spurgeon, Aller oog zal Hem zien
€10,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

In dit boek spreekt Spurgeon zeer indringend over de wederkomst. Hoe zal Christus wederkomen? Wie zal Hem zien? Welke tekenen gaan er aan Zijn komst vooraf? En de belangrijkste vraag: Hoe zal Hij ons vinden? – Ook verkrijgbaar als Ebook


Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger ging zitten
Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger ging zitten
en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen
€12,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Spurgeon hield van kinderen. Hij bezocht vaak de kinderen in het weeshuis dat hij stichtte. Daar luisterde hij naar hun gesprekken en naar hun vragen. En steeds zag hij mogelijkheden om de gesprekken te gebruiken om kinderen een Bijbelse waarheid te leren. Tony Hutter heeft deze lessen uitgewerkt in 52 korte verhalen over Spurgeon. Dat maakt het boekje heel geschikt om wekelijks te gebruiken, bijvoorbeeld in de klas of op een zondagsschool. Zo raken kinderen al jong vertrouwd met Spurgeon en met zijn werk en geschriften. Dit is het derde en laatste deel in deze serie.


Hoe een spin het leven van een man redde
Hoe een spin het leven van een man redde
en 51 verhalen over Spurgeon voor kinderen
Score 5.0 van 5 sterren.
€12,95
Klik om dit product op bol.com te bekijken

Hoe een spin het leven van een man redde en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen, Spurgeon hield van kinderen. Hij bezocht vaak de kinderen in het weeshuis dat hij stichtte. Daar luisterde hij naar hun gesprekken en naar hun vragen.En steeds zag hij mogelijkheden om de gesprekken te gebruiken om kinderen een Bijbelse waarheid te leren. Tony Hutter heeft deze lessen uitgewerkt in 52 korte verhalen over Spurgeon.Doelgroep: kinderen vanaf 9 jaar. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Hoe een kat de melk mocht stelen
Hoe een kat de melk mocht stelen
en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen
Score 4.0 van 5 sterren.
€12,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Nieuwe verhalen over Spurgeon voor kinderen. In het leven van Spurgeon gebeurden zo veel dingen waaruit lessen te trekken zijn, dat Tony Hutter er opnieuw in slaagde hierover 52 korte verhalen voor kinderen te schrijven. Door middel van de verhalen raken kinderen al jong vertrouwd met Spurgeon en met zijn werk en geschriften.
Ook in dit deel wordt telkens een tekst uit de Bijbel gekoppeld aan een gebeurtenis uit Spurgeons leven. Dat maakt het boekje heel geschikt om als dagboek/zondagsboek te gebruiken. – Ook verkrijgbaar als Ook verkrijgbaar als Ebook


Verblijd u altijd in de Heere
Verblijd u altijd in de Heere
over vreugde in God
€14,95
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Charles Haddon Spurgeon heeft in zijn leven veel gesproken over vreugde. Hij spreekt over de ware, levensveranderende vreugde die gevonden wordt in Christus en in de gemeenschap met andere christenen, en over de vreugde die werkelijkheid zal worden voor allen die op Hem vertrouwen. Dit boek bevat zes inspirerende overdenkingen over blijdschap.


Een goed begin
Een goed begin
Score 5.0 van 5 sterren.
€12,50
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De naam Spurgeon behoeft eigenlijk geen introductie. Hoewel zijn preken en geschriften al ruim een eeuw oud zijn, hebben ze niet aan kracht ingeboet. Zijn verwoording van de Boodschap en zijn stijl spreken nog altijd aan. Dat geldt ook voor Een goed begin. Doel van dit boek is je bewust te maken van het belang van het christelijk geloof. Een goed begin op reis door het leven is van grote betekenis voor de dingen die je in de rest van je leven tegenkomt. Het bepaalt je levenshouding naar elkaar en naar God. Spurgeon heeft daarover verrassend actueel geschreven. Charles Haddon Spurgeon is een van de meest geliefde predikanten aller tijden. Ofschoon hij al honderd jaar geleden overleed, worden zijn preken en geschriften nog steeds over de hele wereld gepubliceerd en gelezen.


Wonderen van de Heiland
Wonderen van de Heiland
verklaard en toegepast in leerredenen
€24,95
5 - 8 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De preken van Charles Haddon Spurgeon hebben een bekendheid gekregen die zonder weerga is in de recente kerkgeschiedenis. En dat niet alleen tijdens zijn leven, toen wekelijks duizenden Londenaren in de Metropolitan Tabernacle onder zijn gehoor zaten of stonden. Want ruim een eeuw na zijn dood (Spurgeon overleed in 1892) blijkt het werk van deze ‘prins onder de predikers’ nauwelijks aan frisheid en zeggingskracht te hebben ingeboet.
Spurgeons nalatenschap bestaat uit een ongekend groot aantal preken en Schriftoverdenkingen, waarvan die over de wonderen en gelijkenissen van de Heiland ongetwijfeld tot de bekendste behoren. En terecht, want ze zijn van een geweldig rijke inhoud. De volgende recensies illustreren dat op heel treffende wijze:
‘Altijd weer worden we getroffen door de wijze, waarop Spurgeon naar het hart van het Evangelie doordringt.’ (DE WAARHEIDSVRIEND).
‘Zijn preken raken het geloof in zijn diepste kern en bevorderen het geestelijk waakzaam en werkzaam zijn.’ (GEREFORMEERD WEEKBLAD).
‘De uitgave van deze beide boeken is in een woord prachtig. Het merkwaardige van Spurgeon is dat hij op een levendige directe wijze de Schrift heeft laten spreken. Sommige mensen leven in het misverstand dat preken bundels vervelend zouden zijn. Dan hebben ze nog nooit iets van Spurgeon gelezen!’ (FRIESE KERKBODE)
‘Rijke geestelijke schatten liggen in deze bladzijden opgetast … de geweldige actualiteit van Spurgeon spreekt duidelijk uit dit werk!’ (REFORMATORISCH DAGBLAD)
Deze fraaie heruitgave van de bundel De wonderen van de Heiland is wat de inhoud betreft geheel ongewijzigd. Op dezelfde wijze is tegelijkertijd een heruitgave verschenen van Gelijkenissen van de Heiland.


Gelijkenissen van de Heiland
Gelijkenissen van de Heiland
verklaard en toegepast in leerredenen
€29,95
5 - 8 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De preken van Charles Haddon Spurgeon hebben een bekendheid gekregen die zonder weerga is in de recente kerkgeschiedenis. En dat niet alleen tijdens zijn leven, toen wekelijks duizenden Londenaren in de Metropolitan Tabernacle onder zijn gehoor zaten of stonden. Want ruim een eeuw na zijn dood (Spurgeon overleed in 1892) blijkt het werk van deze ‘prins onder de predikers’ nauwelijks aan frisheid en zeggingskracht te hebben ingeboet.
Spurgeons nalatenschap bestaat uit een ongekend groot aantal preken en Schriftoverdenkingen, waarvan die over de wonderen en gelijkenissen van de Heiland ongetwijfeld tot de bekendste behoren. En terecht, want ze zijn van een geweldig rijke inhoud. De volgende recensies illustreren dat op heel treffende wijze:
‘Altijd weer worden we getroffen door de wijze, waarop Spurgeon naar het hart van het Evangelie doordringt.’ (DE WAARHEIDSVRIEND).
‘Zijn preken raken het geloof in zijn diepste kern en bevorderen het geestelijk waakzaam en werkzaam zijn.’ (GEREFORMEERD WEEKBLAD).
‘De uitgave van deze beide boeken is in een woord prachtig. Het merkwaardige van Spurgeon is dat hij op een levendige directe wijze de Schrift heeft laten spreken. Sommige mensen leven in het misverstand dat preken bundels vervelend zouden zijn. Dan hebben ze nog nooit iets van Spurgeon gelezen!’ (FRIESE KERKBODE)
‘Rijke geestelijke schatten liggen in deze bladzijden opgetast … de geweldige actualiteit van Spurgeon spreekt duidelijk uit dit werk!’ (REFORMATORISCH DAGBLAD)
Deze fraaie heruitgave van de bundel De gelijkenissen van de Heiland is wat de inhoud betreft geheel ongewijzigd. Op dezelfde wijze is tegelijkertijd een heruitgave verschenen van De wonderen van de Heiland.


Spurgeon Een Spelbreker
Spurgeon Een Spelbreker
Een unieke man in een bijzondere tijd
€18,90
1 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Een uitgebreide en levendige biografie in verhalende vorm over een van de grootste predikers aller tijden. Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een van de grootste kanselredenaars in de geschiedenis. Zondag aan zondag zaten er in Londen duizenden mensen onder zijn gehoor: de man van de straat, kunstenaars, politici (onder wie de Engelse premier William Gladstone), wetenschappers en aristocraten. Zijn invloed strekte zich uit tot Amerika en heel Europa.

Spurgeon nam ook in theologisch opzicht een geheel unieke plaats in. Hij keerde zich enerzijds tegen het hypercalvinisme en anderzijds tegen allerlei vormen van arminianisme. Hij schudde met zijn volstrekt unieke inbreng het hele kerkelijke, maatschappelijke en politieke klimaat op. Deze nieuwe biografie is een volledige herwaardering van de ‘prins der predikers’, op een keerpunt in de religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa en Amerika. Het bevat ook alle recente gegevens over Spurgeon en kan gezien worden als een standaardwerk onder de tot nu toe bekende Spurgeon-literatuur. Het boek is ook toegankelijk voor niet-theologisch geschoolde lezers.

Dr. C.A. van der Sluijs (1942) is hervormd emeritus predikant te Veenendaal. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde hij in 1987 op een proefschrift over Charles Haddon Spurgeon. Hij schreef eerder Prediking in de crisis. Over de scheiding der geesten (2005) en Reformatorisch leven in deze tijd. Gereformeerde spiritualiteit (2008).


Zoekt en gij zult vinden
Zoekt en gij zult vinden
Score 4.5 van 5 sterren.
€9,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Wie op zoek gaat naar Jezus Christus vindt veel hindernissen op zijn weg. Spurgeon wist daar alles van. Op zijn weg tot bekering liep hij tegen grote problemen aan. Verkeerde ideeën weerhielden hem ervan om tot Jezus te komen. In dit boek noemt hij ze één voor één. Zo probeert hij zowel zoekers als gelovigen te helpen problemen onder ogen te zien en er oplossingen voor te vinden Twijfel en vrees worden weggenomen om plaats te maken voor de zekerheid van het geloof. – Ook verkrijgbaar als digitaal Ebook


Het lied der liederen
Het lied der liederen
acht-en-dertig predikaties over het Hooglied van Salomo
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Acht- en dertig predikaties over het Hooglied van Salomo uit het Engels vertaald door J.W. van Straaten


Elke dag een belofte
Elke dag een belofte
€11,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Elke belofte van God, schrijft Charles H. Spurgeon, is een cheque. Het is niet de bedoeling dat je die alleen maar leest, bewondert en dan vergeet. Je moet ermee naar de bank om je handtekening onder de cheque te zetten en het geld in ontvangst te nemen. In dit dagboek schrijft Spurgeon elke dag over een bijbelse belofte. Je mag er dagelijks mee naar God gaan, in een vast vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft. Dit is een heruitgave van het veel gelezen dagboek ‘Het chequeboek van de bank des geloofs’. ‘Elke dag een belofte’ richt zich in de eerste plaats op jongeren. De tekst werd daarom opnieuw vertaald en aangepast aan hedendaags taalgebruik. – Ook verkrijgbaar in Hardcover


Rondom de enge poort
Rondom de enge poort
Score 4.8 van 5 sterren.
€33,99
1 - 8 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

In dit inmiddels beroemde boekje gaat Spurgeon in gesprek met hen die op zoek zijn naar Jezus Christus. Met veel herkenbare, eenvoudige voorbeelden probeert hij aarzeling weg te nemen en zoekers te brengen tot een eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus. Zodat velen zullen ingaan door de enge poort. ‘Mijn lezers,’ zo schrijft de auteur, ‘leen uw eigen exemplaar aan iemand die staat te dralen bij de poort of koop er nog één en geef het uwe weg.’ – Ook verkrijgbaar als Ebook


Totdat Hij komt
Totdat Hij komt
Overdenkingen bij het Heilig Avondmaal
€24,95
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Vol vreugde spreekt C.H. Spurgeon over het grote offer van de verzoening, waarvan brood en beker de tekenen zijn. Centraal staat de diepe relatie tussen Christus en de gelovige. Aan deze Heiland mag ieder zich gewonnen geven. Spurgeon laat zich niet alleen zien als talentvol spreker, maar hij toont ook zijn warme, pastorale hart. Zijn eigen worsteling en de vrede en troost die hij vindt in de dienst van de Heere worden zichtbaar. Door hun persoonlijke karakter spreken zijn overdenkingen nog altijd aan. Deze zeer toegankelijke nieuwe vertaling laat Spurgeons geestelijke inzicht opnieuw schitteren.


Strijd tegen Satan
Strijd tegen Satan
€12,95
2 - 3 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit keer een boek met een bijzonder thema: de tactieken van de satan! Een onbekend en te vaak genegeerd thema! Als weinig anderen wist Spurgeon van de listen van de boze in zijn eigen leven. Daarnaast peilde hij als herder en zielszorger de strijd om de stad mensen-ziel. Zoals we hem kennen leert Spurgeon ons in beeldende taal de vijand beter te leren kennen. Het werk van de Heere Jezus Christus, die gekomen is om de werken van de boze te verbreken, straalt daar in al haar heerlijkheid doorheen.


Spurgeon, Macht over satan
Spurgeon, Macht over satan
Score 4.0 van 5 sterren.
€9,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Satan probeert de aarde te bedekken met duisternis. Tevergeefs, want Jezus is het licht der wereld. Alleen in Zijn naam en door Zijn kracht kunnen we strijden tegen de aartsvijand.
In dit boek geeft Spurgeon een aantal krachtige bijbelse strategieën om de satan te weerstaan. Hij laat ook zien dat we hem niet kunnen bevechten, als we hem niet eerst goed leren kennen. Daarom besteedt hij ruimschoots aandacht aan het karakter van de duivel en zijn sluwe tactieken. In een tijd waarin de duivel des te heviger zijn woede toont, zijn de uitleg en bemoediging in dit boek van grote waarde. – Ook verkrijgbaar als Ebook


U bent mijn schuilplaats
U bent mijn schuilplaats
Bijbels dagboek
€19,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van het bekende boek De Psalmen Davids van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). In dit overbekende werk geeft hij per psalmvers een korte verklaring. Duidelijk horen we daarin het hart van de pastor kloppen. Heel eenvoudig en praktisch beschrijft hij lessen voor het geestelijke leven maar ook voor het leven van elke dag! In de Psalmen vinden we troost, bemoediging en onderwijs. Voor jongeren én ouderen. In voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in zieke en gezonde dagen wijzen de psalmen heen naar Hem Die ons leven bestuurt. Naar de medelijdende Hogepriester Die de Schuilplaats is voor allen die Hem liefhebben. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen – Ook verkrijgbaar als Ebook


Woorden van de goede Herder
Woorden van de goede Herder
bijbels dagboek
€18,90
2 - 3 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van Gelijkenissen van de Heiland van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde. Spurgeon zelf schrijft:Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij door gelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren.(…) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zitten en van Hem willen leren?Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen – Ook verkrijgbaar als Ebook


Gebed
Gebed
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit is het zesde deel in een serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon. We weten allemaal dat het gebed de geestelijke ademhaling is. Hoe vaak blijkt echter in de praktijk dat de omgang met de Heere in het gebed verwaarloosd wordt. Spurgeon laat ons in dit boek zien hoe belangrijk het gebed is. Hij spoort ons aan de Heere te zoeken voor de nood in de wereld en onszelf. Wie dit boek leest zal merken dat het een vermaning, een aanmoediging en een opscherping bevat.


Looft de Heere
Looft de Heere
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Als ik u de vraag zou stellen: ‘Bidt u?’, zou het antwoord door iedere christen erg snel gegeven worden: ‘Natuurlijk’. Stel dat ik eraan toe zou voegen: ‘En bidt u iedere dag?’, zou het antwoord onmiddelijk zijn: ‘Ja, meerdere keren per dag. Ik zou zonder het gebed niet kunnen leven’. Dit is precies wat ik verwacht ik zal de vraag niet stellen. Maar laat me de vraagstelling veranderen en zeggen:’Looft u God iedere dag?’ Ik ben er niet zo zeker van dat het antwoord net zo beslist, net zo algemeen of net zo vlug gegeven zou worden. U zou even moeten nadenken, voordat u het antwoord gaf. En ik vrees dat in sommige gevallen, als het antwoord kwam, het zou zijn: ‘Ik ben bang dat ik in de lofprijzing slordig ben geweest’. In de zeven preken die u in dit boek aantreft, staat de lofprijzing tot de Heere centraal. Spurgeon zegt aan zijn hoorders toen, en ook aan ons als lezers nu, dat de lofprijzing een wezenlijk onderdeel van het leven van een christen dient te zijn, net zo goed als het geved. Hij had namelijk het gevoel dat dit nog niet zo was. Toch kunnen we de Heere niet genoeg prijzen voor alle weldaden, waarmee hij ons dag aan dag overlaadt. Spurgeon wekt ons op om dagelijks lofzangen tot Gods eer te zingen. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen.


Pastorale adviezen
Pastorale adviezen
€5,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Een greep uit de onderwerpen die in deel 1 van de ‘Pastrale adviezen’ van Spurgeon aan de orde komen: de roeping tot het predikambt, het persoonlijk gebed van de prediker, ons openbaar gebed, de stof voor de preek, de gave van het improviseren, de zwakke ogenblikken van de dominee, de dominee in de dagelijkse omgang.


Pastorale adviezen
Pastorale adviezen
€5,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Een greep uit de onderwerpen die in deel 2 van de ‘Pastrale adviezen’ van Spurgeon aan de orde komen: de Heilige Geest en ons ambt, vooruitgang in het ambt is noodzakelijk, openluchtprediking, houding, voordracht en gebaren, het blinde oog en het dove oor, bekering is ons doel.


Pastorale adviezen
Pastorale adviezen
€5,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Een greep uit de onderwerpen die in deel 3 van de ‘Pastrale adviezen’ van Spurgeon aan de orde komen: illustraties in de prediking, anekdoten vanaf de preekstoel, het nut van anekdoten en illustraties, encyclopedieën van anekdoten en illustraties, boeken met fabels, zinnebeelden en gelijkenissen, de wetenschap als bron van illustraties, sterrenkunde.


Pastorale adviezen - 3 delen
Pastorale adviezen - 3 delen
€39,99
2 - 3 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Hardcover Bundel


Weest heilig
Weest heilig
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De titel is Weest heilig, want Ik ben heilig. Dit is het vierde deel in de serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon. Het thema is: Heiliging. Het is treffend altijd weer te merken dat Spurgeon de volle breedte van de schrift vertolkt. De oproep tot bekering gaat hand in hand met het tonen hoe God wil dat wij leven. In dit boek laat Spurgeon duidelijk zien dat het heilige leven een leven is dat in alle facetten gericht is op de Heere Jezus Christus.


Spurgeon, Werken in de wijngaard
Spurgeon, Werken in de wijngaard
Score 4.0 van 5 sterren.
€9,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

‘De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige’, zei Jezus tegen Zijn discipelen. Ook C.H. Spurgeon zag de grote nood in de wijngaard van Gods koninkrijk. In dit boek roept hij ieder die gelooft op om het Evangelie van Christus door te geven. Dichtbij, in uw gezin en werkkring, en verder weg. God roept de een op om als predikant naar het zendingsveld te gaan en de ander om in de fabriek Zijn lof te verkondigen. Bij het werk op Gods akker komt het er echter wel op aan hoe we arbeiden. Laten we ons leiden door de Heilige Geest, of proberen we zelf iets te bereiken? Houden we ongelovigen de consequenties van een leven zonder God voor of verzwijgen we de waarheid en doen we zo de boodschap van genade tekort? Spurgeon reikt gereedschap aan voor het werk in Gods wijngaard. Hij roept de gelovige op om gehoorzaam en moedig te strijden, in het vertrouwen dat de Heere Zelf de overwinning zal geven. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Psalmendagboek
Psalmendagboek
366 dagelijkse overdenkingen
€20,-
1 - 8 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

In dit Psalmendagboek is een selectie van zijn overdenkingen over de Psalmen opgenomen. Voor iedere dag is er een te lezen bijbelgedeelte, een meditatie en een overweging.


De woestijn zal bloeien
De woestijn zal bloeien
€10,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Susannah Spurgeon begon met schrijven toen ze als weduwe was achtergebleven. In haar meditaties spoort zij haar lezers aan om heilig te leven, Christus lief te hebben en rust te vinden in Hem. Om Zijn Woord te bestuderen, te vertrouwen op Zijn voorzienigheid en het kruis gelovig op zich te nemen. Na elke meditatie zijn vragen opgenomen, zodat deze bundel zich ook goed leent voor gesprekskringen. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Nieuw elke morgen
Nieuw elke morgen
bijbels dagboek
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit bijbels dagboek biedt 365 dagteksten van de geliefde Bijbelprediker Charles Spurgeon. Zijn eenvoudige overdenkingen in prachtige taal laten iets zien van de rijkdom aan wijsheden in de Bijbel. Spurgeon weet die wijsheden heel dicht bij mensen van deze tijd te brengen. Een bijzonder dagboek vol praktische en geestelijke inzichten. Het handzame formaat van dit dagboek en de luxe full colour uitvoering met leeslint maken dit product tot een waardevol geschenk voor jong én oud. In dit dagboek is gebruik gemaakt van de NBG-vertaling uit 1951.


Verblijdt u
Verblijdt u
Serie lichtdragers
€4,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Citaten die aansluiten bij vreugdevolle momenten. Zowel tijdelijk geluk als de vreugde in God vormen het thema van dit deeltje. Ieder deeltje bevat een selectie van pakkende citaten uit het werk van kerkvaders, reformatoren en puriteinen, etc. De korte stukjes worden afgewisseld met fraaie natuurfoto’s in kleur. Bijzonder geschikt als klein geschenk met rijke inhoud.


Hebt Goede Moed
Hebt Goede Moed
€9,75
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit boek schreef Spurgeon voor een zieke die behoefte had aan het woord van de Heere Jezus: ‘Hebt goede moed.’ Deze belofte komt tot de lezer als een duif die rusteloos gevlogen heeft over de golven van een sombere zee, maar niet vergeefs, want ze heeft een olijfblad geplukt dat ze mee naar huis brengt. De auteur behandelt zeven teksten uit het Nieuwe Testament waarin gelovigen bemoedigd worden. – Ook verkrijgbaar als Ebook


12 preken voor jongeren
12 preken voor jongeren
€5,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Een bundel met 12 preken van C.H. Spurgeon voor jongeren Inhoud: 1. Het gezicht van een jongeling 2. Aan u, jongelingen 3. Een preek voor jonge mannen en jonge vrouwen 4. Het beste juk voor jonge schouders 5. Een bezorgde vraag naar een geliefde zoon 6. Een beschrijving van jongelingen in Christus 7. Menende, dat Hij in het gezelschap was 8. De Exeter-Hall-preek voor jonge mensen 9. Het bloed der besprenging en de kinderen 10. Jongeman, is dit voor u? 11. Jongeman! Een gebed voor u 12. Een beroep op kinderen van godvrezende ouders.


Spurgeon, Bijbel een kracht van God tot zaligheid
Spurgeon, Bijbel een kracht van God tot zaligheid
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd. Zijn preken zijn velen over de hele wereld tot zegen geweest. Tijdens zijn leven waren zijn preken reeds zo geliefd dat ze de maandag nadat ze uitgesproken waren reeds per telegraaf naar Amerika werden geseind, waar ze dan in de krant werden opgenomen. De prediking van Spurgeon kenmerkt zich door een blijvende actualiteit. Zijn preekstijl is direkt, sprankelend en verre van saai. Het kenmerkt zich echter vooral door een heldere en eenvoudige Bijbelse boodschap. Dit boek is het eerste deel van een serie opnieuw vertaalde preken van Spurgeon. Als titel voor dit eerste boek is bewust gekozen voor: ‘De Bijbel, een kracht van God tot zaligheid.’ Het is dan ook het verlangen van de uitgever dat het lezen van dit boek een groter verlangen zal opwekken om zoals Apollos ‘machtig te zijn in de Schriften’. Helder en duidelijk zet Spurgeon uiteen hoe we ons ten opzichte van de Bijbel moeten toetsen, hoe het gebed zich verhoudt ten opzichte van de Bijbel, hoe uit de Bijbel gepreekt moet worden etc.


Een tafel in de wildernis
Een tafel in de wildernis
Score 5.0 van 5 sterren.
€10,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Susannah Spurgeon (1832-1903) was de echtgenote en steunpilaar van de grote prediker Charles Haddon Spurgeon. Veel minder bekend is dat zij ook een begaafd schrijfster was. Zij schreef verschillende boeken, waarvan A cluster of camphire het meest geliefd zou worden. Dit boek verschijnt nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Het bevat een verzameling troostrijke meditaties die Susannah schreef na de dood van haar man. Dit boekje bevat eveneens een levensschets van Susannah en enkele recent ontdekte brieven van Susannah en Charles Spurgeon. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Vreugde in beproeving
Vreugde in beproeving
€7,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Beproevingen maken ons dankbaar voor de zegeningen die wij voorheen onverschillig bekeken. Gebeurtenissen die op het eerste gezicht tot droefheid stemmen, kunnen voor een christen juist een oorzaak tot vreugde zijn. Zo wonderlijk werkt genade! Dit tamelijk onbekende werk van Spurgeon bevat een verzameling korte, kernachtige overdenkingen. Op de hem kenmerkende manier maakt Spurgeon gebruik van sprekende beelden en herkenbare voorvallen – Ook verkrijgbaar als Ebook


Heilige Geest
Heilige Geest
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

In dit deel van de serie gaat Spurgeon uitgebreid in op het werk van deHeilige Geest. Door deze preken kunnen we een beter begrip krijgen van de veelkleurigheid van het werk van Gods Geest. Op indringende wijze schetst Spurgeon de onmisbaarheid van de Heilige Geest in ons leven, zowel op persoonlijk als kerkelijk vlak. Zonder het werk van de Geest in ons hart kunnen wij de Heere God niet dienen. Mogelijk groeit het besef, dat we het voor de voortgang van Gods Koninkrijk niet moeten verwachten van talenten en organisatie, van welsprekendheid en mooie preken, van nieuwe idee‘n en liturgie‘n, maar van de Heilige Geest. Door Zijn kracht worden zondaarsharten geraakt en dode zielen opgewekt uit het graf van zorgeloosheid en vormengodsdienst. Hij maakt van mensenwoorden eeuwigheidswoorden. Er komt ernst en bewogenheid in het hart van prediker en hoorders. De Heilige Geest is de grote Toepasser van Jezus Borgwerk. Hij getuigt niet van Zichzelf, maar van Hem, Wiens Naam en arbeid Hij verheerlijkt in mensenharten. Door Hem wordt de gemeente weer wat ze dient te zijn, voluit Christelijke gemeente, getuige van de levende God, leesbare brief van Christus. En vanuit een kerk, die zelf vervuld is van de Heilige Geest zal de wereld redding ontvangen. Vol van de Geest worden onze woorden en daden weer geloofwaardig.


Leven in God
Leven in God
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Leven in God. Dat is leven in Jezus. Hem kennen als je redder, en als degene die in je leeft. Daar draait het om in je leven. Spurgeon schudt aan de boom van je leven. Ken je Hem echt? Hoe weet je dat? Hoe komt je tot Christus? En hoe leef je in volle zekerheid? Aan de hand van prachtige teksten uit de eerste Johannes-brief worden deze wezenlijke zaken uitgewerkt. Een voorproef: houdt u van Jezus? Verlust u zich in Hem? Klinkt Zijn naam als muziek in de oren en smaakt Hij als honing in uw mond? Houdt u ervan dat hij hooggeprezen wordt?


Hij zorgt voor u
Hij zorgt voor u
€9,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Spurgeon wist uit eigen ervaring van moeite en verdriet op de levensweg. Daardoor juist kon hij van binnen uit woorden van bemoediging spreken. Hij deed dat in bewogen woorden, recht uit zijn hart. Op een heldere manier laat hij bijbels licht schijnen voor hen die het moeilijk hebben.


Het Evangelie des Koninkrijks
Het Evangelie des Koninkrijks
€8,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Het Evangelie des Koninkrijks – Mattheüs’ evangelie praktisch verklaard door C.H. SpurgeonUit het Engels vertaald door Elisabeth Freystadt


Op weg naar golgotha
Op weg naar golgotha
49 overdenkingen voor de lijdensweken
€9,95
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij zei dat ze Hem aan de Romeinen zouden overleveren, dat ze Hem zouden bespotten, geselen en kruisigen. Hij was er Zelf in gedachten vaak mee bezig. Hij wist het tot in detail. O, ons hart moest wel wegsmelten van smart als we denken aan Zijn bespotting, aan de wreedheid die Hij moest ondergaan en aan Zijn dood! Maar … onze gezegende Meester voegde er nog iets aan toe. Dat nam de bitterheid van de dodelijke teug uit de lijdenskelk weg: “Ten derden dage zal Hij weder opstaan.’ Zouden wij niet in gedachten vertoeven bij het bitter lijden van de Heere, als Hij dat Zelf zo nadrukkelijk heeft gedaan? (C.H. Spurgeon)
De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij “het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Korenaren tussen de schoven opgelezen
Korenaren tussen de schoven opgelezen
bloemlezing uit de werken van C.H. Spurgeon
€4,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

“Korenaren tussen de schoven opgelezen”is een bloemlezing uit de mooie werken van C.H. Spurgeon, de prins der predikers”,Een verzameling van 148 kleine en grotere leerzame geestelijke stukjes van buitengewoon mooie inhoud.


Woorden Van Opwekking / Druk Heruitgave
Woorden Van Opwekking / Druk Heruitgave
Score 4.0 van 5 sterren.
€9,75
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Gelovigen verkeren soms in het duister. Ze worden beheerst door zorgen, vrees of twijfel. In deze korte meditaties wekt Spurgeon hen op om van zichzelf af te zien. Hij wijst op de rijkdom en troost die door Christus hun deel is. – Ook verkrijgbaar als Ebook


Wandelen in de liefde
Wandelen in de liefde
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

‘Zó lief heeft God de wereld gehad, dat zelfs de schrijver van het boek Johannes ons niet kon vertellen hóéveel. Maar Hij hield zo machtig, goddelijk veel van de wereld dat Hij Zijn Zoon gaf, Zijn enige Zoon, om de wereld te redden van de ondergang en om mensen eruit te halen tot Zijn eer. Waar kwam die liefde vandaan? Niets buiten God kan zo’n liefde opwekken. Gods liefde ontspringt uit God Zelf. Hij heeft lief, omdat het in Zijn aard ligt. ‘God is liefde’ (1 Joh. 4:8). God had lief omdat Hij wilde liefhebben. God heeft van nature zo veel liefde dat Hij die wel moest uitstorten over een wereld die ten onder gaat aan zijn eigen stijfkoppige zonde. De liefde die werd uitgestort was zo diep, zo weids en zo krachtig dat zelfs met fantasie haar grootte niet te schatten is. Daarom gaf de Heilige Geest ons het bijzondere, kleine woord ‘zo’ en liet Hij het aan ons om te proberen haar op te meten, naar de mate waarin wij meer en meer van de goddelijke liefde ontdekken.’
In dit boek schrijft Spurgeon op een bijzondere manier over de liefde van God waarin we mogen wandelen. Op een mooie manier laat hij zien hoe onze liefde tot God daaruit voortvloeit. Hoe die liefde zich uit, beschrijft Spurgeon in de laatste preek over 1 Korinthe 13.


De Worsteling in Gethsemané
De Worsteling in Gethsemané
12 preken over het lijden en sterven van Christus
€5,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

Een bundel met 12 preken van Spurgeon op weg naar Goede Vrijdag. Inhoud 1 . De worsteling in Gethsemané 2. De smartelijkste uitroep van het Kruis 3. De Zaligmaker, die ge nodig hebt 4. Het stervenswoord van Christus voor zijn Kerk 5. Zie het Lam Gods 6. De vreugde van de Verlosser 7. De grootmoedigheid van God 8. Ijdelheden der waarheden 9. Het gescheurde voorhangsel 10. De eenzaamheid van Christus en de onze 11. Het medelijden van Christus met Zijn volk 12. De ondergang van de mens en het redmiddel van God.


Spurgeon, Opwekking
Spurgeon, Opwekking
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Hoe staat het er vandaag de dag voor met de geestelijke toestand van de gemeente van Christus? En hoe is het gesteld met haar invloed op de maatschappij? Algemene tendensen zijn: toenemende onkerkelijkheid, achteruitgang van normen en waarden, minder natuurlijke liefde, wankelende kerkelijke structuren en interne verdeeldheid. Wie verlangt naar de uitbreiding van God Koninkrijk en ernaar uitziet dat de Heere geëerd wordt, zal veel voedsel en aanscherping vinden in dit boek.


Gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Het centrale onderwerp van dit boek is zowel het komen tot geloof als het leven uit het geloof tot gehoorzaamheid. ‘Wij prediken gehoorzaamheid door het geloof. Het geloof is de fontein, het fundament en de beschutting van de gehoorzaamheid. Mensen gehoorzamen God niet, totdat zij in Hem geloven. Wij prediken het geloof opdat mensen tot gehoorzaamheid gebracht worden. Ongeloof is ongehoorzaamheid.’ ‘Het bereiken van volmaakte gehoorzaamheid houdt volmaakte zaligheid in. Wij zien heiliging of gehoorzaamheid als het grote plan waarvoor onze Zaligmaker stierf Hij stortte Zijn bloed uit opdat Hij ons zou reinigen van dode werken, en om ons te maken tot een volk, ijverig in goede werken. Daartoe zijn wij uitverkoren: wij zijn verkoren tot heiligheid.’


De prins der predikers
De prins der predikers
het levensverhaal van Spurgeon
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Op een winterse zondag in 1849 loopt de 15-jarige Charles naar de kerk. Onderweg wordt hij overvallen door een zware sneeuwstorm. Charles komt terecht in een ander kerkje dan waar hij van plan was naartoe te gaan. Hij neemt plaats op de achterste bank. Een oude man loopt naar de preekstoel en begint te preken. Charles verwacht een saaie preek te horen, maar de woorden die de eenvoudige man spreekt, dringen door to in het diepst van zijn ziel.


Spurgeon prins der predikers
Spurgeon prins der predikers
het leven en de arbeid van Ds. Charles Haddon Spurgeon (1834-1891)
€6,99
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Ebook: dit boek is te gebruiken op uw Ereader!

C.H. Spurgeon PRINS DER PREDIKERS Een levensbeschrijving van de onder ons zo bekende prediker C.H. Spurgeon. Men leert hem in dit boek van zeer nabij kennen en bemerkt daarbij wel dat de Heere zich op een bijzondere wijze van zijn arbeid heeft willen bedienen. Wanneer we dit boek ter hand nemen, zullen we het niet spoedig neerleggen,omdat het boek de lezer zeer zal boeien. Vooral zal de lezer met verbazing opmerken welk een stuwkracht er van deze man uitging en hoe door zijn bediening het Woord grote ingang vond.Van dit boek zijn inmiddels vele herdrukken verschenen.


De Stem Des Bloeds
De Stem Des Bloeds
€9,75
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Charles Haddon Spurgeon wordt wel de prins der predikers genoemd,. Die titel kreeg hij niet omdat hij het zijn toehoorders naar de zin maakte en hen een vorstelijke behandeling gaf. Wel omdat hij met alles wat in hem was zijn Koning, Jezus Christus, aanprees. Spurgeon weet met zijn eigen stijl ook nu nog velen te boeien. In deze bundel legt hij acht bijbelteksten zo uit, dat alles wijst op de verzoening, die Christus met Zijn bloed heeft betaald. – Ook verkrijgbaar als Ebook


365 dagen met Spurgeon
365 dagen met Spurgeon
Bijbels dagboek
€25,99
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

‘365 dagen met Spurgeon’ is een dagboek bij de Bijbel van de bekende prediker Charles Spurgeon. Hij leefde van 1834 tot 1892 en was in staat de zaken kernachtig onder woorden te brengen. In dit dagboek zijn fragmenten opgenomen uit de bundels met preken die hij hield toen hij verbonden was aan de gemeente van New Park Street in Londen. De sprankelende stijl van Spurgeon en het bijbelse karakter van deze dagelijkse overdenkingen spreken vele mensen aan.


365 dagen met Spurgeon
365 dagen met Spurgeon
bijbels dagboek
€21,49
2 - 3 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Charles Haddon Spurgeon was in staat de zaken kernachtig onder woorden te brengen. In dit dagboek zijn nieuwe fragmenten geselecteerd voornamelijk uit zijn New Park Street Pulpit, de bundels met preken die Spurgeon hield toen hij verbonden was aan de Kerk aan de New Park Street te Londen. Door hun sprankelende, kernachtige en bovenal Bijbelse karakter zullen ze ongetwijfeld velen aanspreken.


De Roos En De Lelie
De Roos En De Lelie
€11,-
1 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Spurgeon wordt wel ‘de prins der predikers’ genoemd. Zijn preken werden reeds de week nadat hij ze uitgesproken had wereldwijd verspreid. Het Hooglied wordt wel het ‘lied der liederen genoemd.’ In dit boekje behandelt de prins der predikers een aantal teksten uit het lied der liederen. In zijn meditatieve uitleg toont hij de waarde van het Hooglied voor het geloofsleven


Laat Uw Licht Schijnen
Laat Uw Licht Schijnen
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

De beroemde Londense prediker (1834-1892) wist duizenden mensen door zijn prediking te boeien. Zijn ‘succes’ was mede te danken aan het feit dat hij zijn preken illustreerde met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Een specimen van zijn kunnen op dit gebied gaf hij in een drietal lezingen voor studenten over kaarsen. Ds. A.G. Barkey Wolf maakte een bloemlezing van de treffendste gedachten uit deze toespraken van Spurgeon. Allerlei stichtelijk opmerkingen worden aan kaarsen en lantaarns ontleend. Veel van dit materiaal is wel verouderd, maar van sommige voorbeelden kan een predikant mogelijk ook vandaag nog wel gebruik maken. Een bezwaar tegen deze methode is dat er slechts een enkel voorbeeld aan de Bijbel wordt ontleend. De rest is te danken aan de inspiratie van de schrijver. Geillustreerd met kleine, toepasselijke tekeningetjes. Gebonden uitgave in klein formaat; duidelijke druk.


Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
€12,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een Engelse prediker die stond in de traditie van Reformatie en Puritanisme. In woord en geschrift is hij velen tot zegen geweest. Op een heldere manier laat Spurgeon bijbels licht schijnen op de boodschap van advent en kerst. Indringend en verrassend laat hij steeds de schatten van het Evangelie zien. Steeds klint ook de oproep tot arme zondaren om hun heil in Christus te zoeken. Voor advent en kerst en de dagen daaromheen is voor 49 dagen een stukje geselecteerd.


Woorden van spurgeon - 1
Woorden van spurgeon - 1
€8,95
1 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Dit boekje bevat een dertigtal sprankelende fragmenten uit veelal onbekend werk van de Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Zijn behartigenswaardige opmerkingen en orginele vetellingen zullen velen boeien en inspireren. De bloemlezing wordt voorafgegaan door een uitvoerige levensschets van Spurgeon.


Heere is mijn Herder
Heere is mijn Herder
€8,45
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Psalm 23 is beroemd om zijn zeggingskracht en troostrijke inhoud. De grote Engelse prediker C.H. Spurgeon (1834 – 1892) heeft tijdens zijn lange predikantschap in Londen zes keer vanuit deze psalm gepreekt – en die preken zijn in dit boek bij elkaar gebracht. Ook in deze preken wordt Spurgeon het niet moe om mensen te wijzen op Jezus Christus, de Goede Herder. ‘Heeft u de stem van Christus gehoord? Kent u de betekenis van het fluisteren van Zijn Geest? Bent u uit de dood overgegaan in het leven? Bent u niet langer een wolf, maar bent u veranderd in een schaap? Bent u uit het koninkrijk van de duisternis gehaald en overgezet in het koninkrijk van Gods lieve Zoon? Als dat zo is, mag u steunen op de Heere Jezus Christus, wiens kostbaar bloed elk van Zijn uitverkoren heeft vrijgekocht. U mag dan zeggen: ‘De Heere is mijn herder.’


Pareltje Geloof
Pareltje Geloof
TREFFENDE CITATEN VAN C.H. SPURGEON
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Treffende citaten van C.H. Spurgeon. Dit miniboekje maakt onderdeel uit van de serie “Pareltjes”: kleine boekjes met een rijke inhoud!


Spurgeon, Liefde en trouw
Spurgeon, Liefde en trouw
€14,35
1 - 10 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Twee sleutelwoorden met een diepe betekenis! Zij zijn van groot belang in de relatie tussen mensen. Er is echter een liefde en trouw die daar bovenuit stijgt. Namelijk: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden (1 Joh. 4:10). In dit geschenkboekje zijn gedeelten van liefde en trouw geselecteerd uit de werken van de bekende Londense prediker Charles Haddon Spurgeon. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen


Liefde tot het einde
Liefde tot het einde
€9,90
5 - 8 dagen
Klik om dit product bij bol.com te kopen

‘Een klokkenspel om de oude waarheden van vrije genade en liefde tot in de dood luid te laten weerklinken.’ Met deze woorden duidt Susannah Spurgeon in het kort de strekking aan van haar overdenkingen in dit boekje. Verwondering over het feit dat God Zijn liefde en genade bewijst aan een schuldig zondaarshart, is het telkens weerkerende onderwerp waarover ze met veel gevoel geschreven heeft.


Nog steeds niet gevonden wat u zocht? Gebruik dan onderstaande zoekmachine!