Spurgeon overzicht – Spurgeon WeBlog

This page is also available in: English

Spurgeon overzicht

Spurgeon overzicht

Welkom op dit blog. Het doel van dit blog is het verspreiden van de werken van Charles Haddon Spurgeon tot onderwijs en aanmoediging. Voel je vrij om inhoudelijk op de artikelen te reageren.

C.H. Spurgeon Biografie

zijn hoogte en dieptepunten

Lees hier de biografie van Charles Haddon Spurgeon.

Klik op de envelop om de brieven van Spurgeon te lezen.


Een korte Biografie van Spurgeon’s vrouw.

Wie was ze eigenlijk?

Susannah Spurgeon Biografie

Spurgeon’s meest bittere strijd

THE DOWN GRADE

In maart 1887 publiceerde Spurgeon in zijn maandblad, The Sword and the Trowel, een artikel genaamd “The Down Grade.” Het artikel, dat anoniem werd gepubliceerd maar geschreven door Spurgeon’s vriend Robert Shindler, verklaarde dat sommige predikanten de zuivere leer aangaande de Godheid van de Zoon van God ontkende, wat het geloof in Zijn verzoenende dood verloochende” Ze begaven zich op een gladde helling, anders gezegd ‘down grade’, ver afgedwaald van de noodzakelijke evangelische leer. Deze strijd heeft een diepe impact gehad in het leven van Spurgeon. Lees het artikel

Spurgeons strijd tegen het hypercalvinisme

Op 19 Mei 1995 werd Iain Murray gevraagd om te spreken op de jaarlijkse Grace Baptist Assembly over het onderwerp ‘ C.H.Spurgeon en zijn strijd tegen het hypercalvinisme ‘. Iain Murray zei ooit eens, wanneer het Calvinisme herleeft, duikt ook het hypercalvinisme op. Omgekeerd, wanneer het Calvinisme verdwijnt, verliest ook het hypercalvinisme zijn kracht.

Lees verder of bestel het aanbevolen boekje

Verschillende artikelen uit het nieuws over Spurgeon

Preken van de prins der predikers

Spurgeon sprak uitnodigend maar geloofde in de uitverkiezing, het volgende zei hij eens: Ik betreed deze preekstoel niet in de hoop dat misschien iemand uit zijn eigen vrije wil naar Christus zal terugkeren. Mijn hoop ligt in een ander verlangen. Ik hoop dat mijn Meester sommige van hen zal kiezen en zegt: “Jij bent de Mijne, en jij zal de Mijne worden. Ik claim jou voor Mijzelf.” Mijn hoop komt voort uit vrije genade, en niet uit de vrijheid van de wil. Charles Haddon Spurgeon. Klik hier om naar de Spurgeon Preken te gaan.

Spurgeon, de volksprediker

Spurgeon tot leven gebracht.

Een onschuldige plattelandsjongen uit de Fens gaat naar Londen waar hij, als een van haar invloedrijkste personen, de liefde en het respect van een natie wint. Zijn sterke principes druisen echter in tegen de aard van de cultuur. Als hij daaraan vast blijft houden, wordt hij bespot door de media en raakt hij geissoleerd en diep bedroefd. Dit krachtige, inspirerende docudrama brengt C.H.Spurgeon en de tijd waarin deze volksprediker leefde getrouw tot leven en volgt zijn beproevingen en triomfen met historische nauwkeurigheid.

Gemaakt door de bekroonde Christian Television Association en op locatie gefilmd in Engeland, Schotland, Frankrijk en Duitsland, legt deze film op levensechte wijze de geest en de boodschap vast van een man, wiens veelbewogen, en soms controversile, leven van zeer grote betekenis is voor de eenentwintigste eeuw.

Trough The Eyes Of Spurgeon

De levens van miljoenen christenen over de hele wereld zijn veranderd door de bediening van Charles Haddon Spurgeon. Maar hoeveel weten degenen van ons die hem zo hoog waarderen, echt over de man Charles Spurgeon?

Wat waren de gebeurtenissen die zijn leven vormden en hem de man maakten die bekend zou staan als de Prins der Predikers? Trough The Eyes Of Spurgeon nodigt u uit om met ons te verkennen waar en hoe Spurgeon leefde, om zijn voetstappen te volgen, en om de erfenis die hij ons heeft verlaten te omarmen. Kijk mee en zie de wereld van Charles Spurgeon door zijn ogen!

Spurgeon recording

Er wordt gezegd dat er nooit geen opname van C. H. Spurgeon is gemaakt, maar zijn zoon Thomas had de identieke spraakkwaliteit van zijn beroemde vader. Vandaar dat de “Edison-Bell Record Company” Thomas Spurgeon overhaalde om zijn vaders laatste woorden van de laatste gedrukte preek uit de Metropolitan Tabernacle uit te spreken en op te nemen.

Inleidende woorden van de opname begint op tijd 00:25 / eindigt op 01:03: Het is echt ten spijt dat er niets van mijn lieve vader’s woorden door middel van de fonograaf bewaard is gebleven. Misschien is het volgende wel het beste voor mij, om als zijn zoon en opvolger, te herhalen wat zijn doorgaande boodschap bleek te zijn. Het zou veertien jaar na zijn dood dan ook niet minder krachtig moeten zijn, want de waarheid van God is onveranderlijk.

Charles Spurgeons woorden uit zijn laatste preek begint op tijd 01:04 eindigt op 02:34: Als je het uniform van Christus draagt, zul je bemerken dat Hij zo zacht en nederig is van hart, dat je rust vindt voor je ziel. Hij is de meest grootmoedige kapitein. En er is niemand als Hem onder de schoonste der prinsen. Hij is altijd te vinden in het zwaarste deel van de strijd. Als de wind koud wordt, neemt hij altijd de koude en donkere kant van de heuvel. Het zwaarste eind van het kruis ligt op Zijn schouders. Als Hij ons vraagt een juk op te nemen, dan draagt ​​Hij het ook. Als er iets is dat genadig, edelmoedig, zachtaardig, overtuigend, en overvloedig in liefde is, vind je het altijd in Hem. Zijn dienst is leven, vrede, en vreugde. Oh, ga toch onmiddellijk tot Hem! God helpe u om aan te sluiten onder het vaandel van JESUS ​​CHRISTUS!

Fotoalbum

Klik op de foto voor een mooie slideshow. De foto’s worden naar leeftijd weergegeven.

Een kleine tour in de Metropolitan Tabarnacle en de begraafplaats

Dit e-book is van harte aan u aanbevolen

Rondom de enge poort
Rondom de enge poort
Score 4.8 van 5 sterren.
€7,49
Direct beschikbaar
Klik om dit product bij bol.com te kopen
Een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus.

Bijna iedereen kent wel iemand die geïnteresseerd is in het christelijke geloof. Ze zijn op zoek naar de waarheid, bezoeken kerkdiensten en/of evangelisatiebijeenkomsten en toch,…iets houd ze tegen om tot reddend geloof te komen.

De bekende Britse prediker Charles Spurgeon houdt ons in dit 95 bladzijden tellende boekje een beeld voor van een zoeker die zo dicht gekomen is bij de “enge poort” (Matth. 7:13) maar om wat voor reden niet ingaat,…om wat voor reden dan ook.
Hij gaat logisch en bijbels argumenterend in gesprek met deze zoeker om aan te geven dat het essentieel is voor redding om in te gaan door de poort (Christus). We kunnen dit boekje dan ook pure evangelisatie noemen zonder het als een studieboekje te kwalificeren aangezien er niet veel Bijbelteksten worden genoemd. De gebruikte argumenten echter zijn stuk voor stuk bijbels onderbouwd.

Het doel is dan ook niet om de zoeker te onderwerpen aan een diepgaande Bijbelstudie maar op basis van logische en Bijbelse argumenten (met zeer veel beeldspraak) de zoeker te overtuigen om zijn of haar vertrouwen volledig te richten op het verlossende werk van Christus aan het kruis, zich te bekeren van de zonde en te rusten in Hem die alles heeft volbracht.