De Zoon des Mensen
maart 24, 2018
Kinderdoop – ware en valse wedergeboorte
maart 31, 2018
Show all

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld.

Door Zijn striemen is ons genezing geworden.‭ ‭Jesaja 53:5‭‭

Pilatus leverde onze Heer aan de beulen over om gegeseld te worden. De Romeinse gesel was een vreselijk foltertuig. Hij werd gemaakt van de zenuwen van ossen, en scherpe beenderen werden hier en daar door de zenuwen heengevlochten, zodat telkens wanneer de zweepslag nederkwam, deze beenderen de rug openreten en het vlees van het gebeente afrukten. De Zaligmaker werd ongetwijfeld aan de paal vastgebonden en aldus geslagen. Hij was tevoren reeds gegeseld, maar deze slagen van de Romeinsche beulen waren waarschijnlijk de ergste van Zijn geselingen. O mijn ziel, sta hierbij stil en ween over Zijn arm, mishandeld lichaam.‭ ‭ ‭‭ Gelovige in Jezus, kunt gij op Hem staren zonder tranen te storten, gelijk Hij voor u staat als de spiegel van de lijdende liefde? Hij is tegelijk schoon als de lelie, door de onschuld, en rood als de roos, door het karmozijn van Zijn eigen bloed. Als wij de gewisse en zalige genezing voelen, die Zijn striemen in ons hebben teweeggebracht, smelt ons hart dan niet ineen, beide door liefde en smart? Zo wij onze Heere Jezus ooit hebben liefgehad, moeten wij die liefde nu voorzeker in onze borst voelen branden.‭ ‭ ‭‭

Zie Hem daar staan voor uw zonde‭ ‭‭ Terwijl Hij ‘t oog ten hemel richt‭ ‭‭

Men heeft d’Almachtige gebonden‭ ‭‭ En spuwt de Schepper in ‘t gezicht.‭ ‭‭‭ ‭‭

Men doet een doornenkroon Hem dragen‭ ‭‭ Wie meldt Zijn wrede lichaamssmart?‭ ‭‭

Men wondt Zijn rug met scherpe slagen;‭ ‭‭ Maar wreder leed doorwondt Zijn hart.‭ ‭ ‭ ‭‭

Wij zouden naar onze kamer wensen te gaan om te wenen; maar daar onze bezigheid ons elders roept, willen wij eerst onze liefste smeken, om het beeld van Zijn bloedig lijden zelf de hele dag in de tafels van onze harten af te drukken, en tegen de avondstond willen wij wederkeren, om in gemeenschap met Hem te treden en te betreuren, dat onze zonden Hem zo duur gekost hebben. ‭‭

Send this to friend