Niet alleen Belijden maar ook bezitten – C.H. Spurgeon
juni 16, 2017
God Zelf zal werken – C.H. Spurgeon
juni 18, 2017

This page is also available in: English

“want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen.” Deuteronomium 20: 4

Ons strijdveldWij hebben geen vijanden, dan alleen de vijanden van God. Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen geestelijke boosheden. We strijden tegen de duivel, de godslastering, de dwaling en de wanhoop, die hij in het veld van de strijd brengt. We vechten tegen alle legers van de zonde – onzuiverheid, dronkenskap, onderdrukking, ontrouw en goddeloosheid. We strijden hier ernstig tegen, maar niet met zwaard of spies. De wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk. Jehovah, onze God, verafschuwt ​​alles wat boos is, en daarom gaat Hij met ons mee om in deze kruistocht voor ons te vechten. Hij zal ons redden, en Hij geeft ons genade om in deze oorlog de goede strijd te strijden en de overwinning te geven. We kunnen er zeker van zijn dat God aan onze kant is als wij aan Gods kant zijn. Met zo’n grote bondgenoot is de strijd geen moment twijfelachtig. Het is niet zo dat de waarheid machtig is en overwinnen moet, maar de macht ligt bij de Vader Die almachtig is, bij Jezus Die alle macht heeft in de hemel en op aarde en met de Heilige Geest die Zijn wil onder de mensen werkt. Soldaten van Christus, gordel je pantser. Sla toe in de Naam van de heilige God, grijp door het geloof Zijn redding aan. Laat deze dag niet voorbijgaan zonder strijd te leveren voor Jezus en voor heiligheid.

Send this to friend