Dauw van de Hemel
september 13, 2017
De veiligste schuilplaats
september 15, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.’ Jakobus 1:12

Ja, gezegend is de mens als hij de beproeving doorstaat. Geen oog kan dit zien totdat men is gezalfd met de hemelse ogenzalf. Hij moet het verdragen en niet tegen God rebelleren en ook mag hij Zijn oprechtheid niet afwijzen. Gezegend is de mens, die door het vuur is gegaan en niet als een vervalsing is verteerd. Als de beproeving voorbij is, komt het kenmerk van goddelijke goedkeuring – ‘de kroon des levens’. Alsof de Heere zegt: “Laat hem leven, hij is in de weegschaal gewogen, en hij werd niet te licht bevonden.” Het leven is de beloning, niet zomaar een bestaan. Maar een heilig, een gelukkig bestaan, de verwezenlijking van het goddelijke doel met betrekking tot ons. Een steeds hogere vorm van geestelijk leven en geestelijke vreugde bekronen diegenen die veilig door de felste beproevingen van geloof en liefde zijn heengegaan. De Heere heeft de kroon van het leven beloofd aan degenen die van Hem houden. Alleen liefhebbers van de HEERE zullen zich in het uur van de beproeving staande houden; de rest zal in opstand komen of zinken, of terugvallen in de wereld. Kom, mijn hart, heb je je Heere lief? Oprecht? Uit het diepste van je hart? Geheel en al? Dan zal die liefde beproefd worden, maar vele water zullen haar niet doven, en de overstromingen zullen haar niet overweldigen. Heere, laat Uw liefde mij tot het einde voeden.

Send this to friend