Vrij om te reizen
oktober 11, 2017
Een driedubbele belofte
oktober 13, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

En de HEERE, uw God’, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. Deuteronomium 30:6

Hier lees je over de ware besnijdenis. Let op Degene Die het doet: ‘De HEERE, uw God; Hij alleen kan met resultaat je hart bewerken en de vleselijkheid en onreinheid ervan wegnemen. Het is een wonder van genade, dat alleen de Heilige Geest kan bewerken, als je God met hart en ziel liefhebt. Je moet dit alleen van de Heere verwachten en nooit tevreden zijn met iets minder. Let op de plaats waar deze besnijdenis gedaan wordt. Het is niet in het vlees, maar in de geest. Dat is een wezenlijk kenmerk van het genadeverbond. Als je God liefhebt, is dat een onuitwisbaar teken van je uitverkiezing. Door dit verborgen zegel wordt de verkiezing uit genade aan de gelovige bekrachtigd. Je moet erop toezien, dat je niet op een uitwendig ritueel vertrouwt, maar in het hart verzegeld wordt door de werking van de Heilige Geest. Let op het resultaat: ‘opdat gij levet.’ ‘Want het bedenken des vleses is de dood’. In de overwinning van de geest vind je leven en vrede. Als je de dingen van de Geest bedenkt, dan zul je leven. Ik wens dat de Heere, onze God, Zijn genadig werk mag voltooien in je hart, zodat je ten voile voor de Heere mag leven.

Send this to friend