Uitnodiging om te bidden
juni 29, 2017
God met ons
juli 1, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben;.’ Ezechiël 16:60

Terugkijken, en vooruitkijkenOndanks onze zonden is de HEERE nog steeds trouw in Zijn liefde voor ons. Hij kijkt terug. Let er op hoe Hij aan vroeger dagen denkt, toen Hij ons in een verbond met Zichzelf nam en we onszelf overgaven aan Hem. Wat waren dat gelukkige dagen! De Heere verwijt ​​ons onze onoprechtheid niet. Nee, Hij kijkt eerder op Zijn verbond met ons dan naar ons verbond met Hem. Er was in ieder geval geen hypocrisie aan Zijn kant van dat heilige verbond. Hoe genadig is de HEERE, om zo in liefde terug te kijken! Hij ziet ook vooruit. Hij is vastbesloten om het verbond niet te laten falen. Als ik me er niet aan hou, doet Hij het. Hij verklaart plechtig: ‘ Ik zal Mijn verbond met u oprichten.’ Hij zal Zijn beloftes niet terugtrekken. Geprezen zij Zijn naam. Hij ziet het heilige zegel, “het bloed van het eeuwige verbond”, en Hij denkt aan onze zekerheid, in Wie Hij dat verbond heeft bekrachtigd, en dat is in Zijn eigen dierbare Zoon; En daarom houdt Hij Zich aan Zijn verbondverbintenis. “Hij blijft trouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” O HEERE, leg dit kostbare woord op mijn hart, en wilt U mij daar dan vandaag mee voeden!

Send this to friend