Medeburgers van de heiligen
juli 10, 2016
Het werk van de drie Goddelijke Personen
juli 12, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De God nu van alle genade, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.  1 Petrus 5:10

Je hebt vast wel eens naar de regenboog gekeken, en gezien hoe prachtig zijn kleuren en hoe zeldzaam mooi zijn schakeringen zijn. Hij is prachtig, maar helaas verdwijnt hij vaak snel, en dan is hij er niet meer. De heldere kleuren moeten wijken voor de wolken en de lucht is niet langer met hemelse tinten geverfd. De regenboog is niet blijvend. Maar hoe zou dat ook mogelijk zijn? Hoe kan een verschijnsel dat door kortdurende zonnestralen en voorbijgaande regendruppels veroorzaakt wordt, voortduren? De bekoring van het christelijke karakter mag niet op deze regenboog lijken. Deze bekoring moet blijvend zijn! Gelovige, let er op dat elke goede eigenschap die je bezit, blijvend is. Dat je karakter niet in het zand geschreven is, maar in een rots is gegrift. Laat je geloof geen verbeelding zijn, zonder fundament. Laat het in staat zijn om het vreselijke vuur te doorstaan, wat het hout van de huichelaar verbranden zal. Wees geworteld in de liefde. Laten je overtuigingen diep zijn, je liefde vurig en je verlangens ernstig. Laat je hele leven zo vast zijn dat de winden van de hel en de stormen van de aarde het niet kunnen bewegen. In onze tekst kun je zien hoe je deze zegen kunt ontvangen. De apostel wijst ons op het lijden als het middel bij uitstek om dit in ons uit te werken. We kunnen niet verwachten dat we diepe wortels zullen schieten, als er geen ruwe stormen over ons hoofd gaan. De oude knoesten aan de wortels van een eik en de vreemde kronkels in de takken wijzen op de vele stormen die over deze boom heen gegaan zijn. Zij wijzen ons ook op de diepte waarin de boom zijn wortels geschoten heeft. Op dezelfde manier werkt dit in het leven van een christen. Wees dus niet bang voor de stormen van smart, maar zoek troost in het geloof dat God door deze harde tuchtroede bezig is om Zijn zegen aan jou te vervullen.

Send this to friend