Zolang men leeft is er werk
januari 11, 2016
Het verlies van Josafat
januari 13, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U echter bent van Christus… 1 Korinthe 3 vers 23;

Je bent van Christus. Je bent van Hem door overgave, want de Vader gaf jou aan de Zoon; je bent de Zijne door Zijn bloedig rantsoen, want Hij heeft de prijs voor jouw verlossing betaald; je bent de Zijne door toewijding, want je hebt jezelf aan Hem overgegeven; je bent de Zijne door verwantschap, want je bent naar Zijn Naam genoemd en tot één van Zijn broeders en mede-erfgenamen gemaakt.  Toon de wereld door je leven dat je de dienstknecht, de vriend en de bruid van de Heere Jezus bent. Word je tot zonde verleid, antwoord dan: ‘Hoe zou ik zo’n groot kwaad doen, want ik ben van Christus!’ Er zijn principes die onvergankelijk zijn. Zij verbieden de vrienden van Christus te zondigen. Wordt jou rijkdom aangeboden die op zondige wijze verkregen wordt, zeg dan dat je van Christus bent en houd je er ver van.  Ben je aan moeilijkheden en gevaren blootgesteld? Wees dan onwankelbaar, en weet, dat je van Christus bent! Ben je geplaatst op een plek waar je te maken hebt met de luiheid en ijdelheid van anderen? Doe je werk van harte, met alles wat in je is, ook al staat het zweet op je voorhoofd. En word je in verzoeking gebracht om er ook mee te stoppen, roep het dan uit: ‘Nee, ik kan niet stilstaan, want ik ben van Christus. Als ik niet door bloed vrijgekocht zou zijn, dan zou ik zoals Issaschar zijn, bukkend onder een dubbele last; maar ik ben van Christus en daarom kan ik niet traag zijn!’ Wil het luide en vrolijke gezang van de wereld je van het goede pad aftrekken, antwoord dan: ‘Jullie muziek kan mij niet verleiden, ik ben van Christus!’ Als Gods zaak jou roept, wijd je er dan helemaal aan; als de armen jouw hulp inroepen, geef dan van je spullen en van jezelf, want je bent van Christus. Doe je belijdenis nooit oneer aan. Gedraag je altijd als een Christen. Laten je gedrag en je omgang zo hemels zijn, dat allen, die jou zien, mogen zeggen: ‘Hij (of zij) is van Christus!’ Laten zij in jou Zijn voetstappen en Zijn gezicht mogen ontdekken.  ‘Ik ben een Romein!’ was vroeger een reden voor rechtschapenheid. Laat dit dan oneindig veel meer jouw motivatie tot heiligheid zijn: ‘Ik ben van Christus!’

Send this to friend